Grau d'Història a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història
20201 - Introducció a les Comunitats Prehistòriques
20202 - Societats i Cultures en l'Edat Antiga
20203 - Societats i Cultures en l'Edat Mitjana
20204 - El Món Mediterrani en l'Edat Contemporània
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20700 - Introducció als Estudis Literaris
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
20900 - La Filosofia en el Món Actual
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa
Assignatures de segon curs
20205 - Prehistòria I
20206 - Història de l'Antic Orient
20207 - Història Medieval Universal de l'Alta Edat Mitjana
20208 - Història Universal de l'Alta Edat Moderna
20209 - Història Contemporània Universal
20210 - Prehistòria II
20211 - Història Antiga de Grècia
20212 - Història Medieval Universal de la Baixa Edat Mitjana
20213 - Història del Segle XVIII
20214 - Història del Món Actual
Assignatures de tercer curs
20215 - Prehistòria de l'Edat del Bronze
20216 - Història Antiga de Roma
20217 - Història de l'Alta Edat Mitjana d'Espanya
20218 - Història Moderna d'Espanya
20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939
20220 - Prehistòria de l'Edat del Ferro
20221 - Història Antiga d'Espanya
20222 - Història de la Baixa Edat Mitjana d'Espanya
20223 - Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat
Assignatures de quart curs
20224 - Arqueologia Prehistòrica
20225 - Epigrafia i Numismàtica en el Món Antic
20226 - Paleografia i Diplomàtica
20227 - Mètodes i Tècniques del Treball Històric (Antic Règim)
20228 - Tendències Historiogràfiques en l'Edat Contemporània (Teories, Fonts i Mèt)
20229 - Treball de Fi de Grau d'Història ( més informació )
Assignatures optatives
20230 - Prehistòria de les Illes Balears
20231 - Història de les Religions del Món Clàssic
20233 - Història Moderna d'Amèrica
20234 - Història Social de la Població en l'Època Contemporània
20237 - Història Antiga de les Balears ( més informació )
20239 - Història de la Corona d'Aragó en l'Edat Moderna
20243 - Història de la Cultura de l'Europa Medieval
20246 - Història Econòmica de les Societats Preindustrials
20247 - Història Econòmica de les Societats Industrials
20248 - Pràctiques Externes d'Història ( més informació )
20261 - Art Medieval I (1000-1250)
20265 - Art Medieval II (1200-1500)
20266 - Art del Renaixement
20267 - Art Barroc
20285 - English for History, Art and Geography
20402 - Història del Dret
21103 - Geografia Física General
21104 - Geografia Humana General
21106 - Geografia de les Illes Balears
21113 - Geografia d'Espanya