Grau de Geografia a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
20600 - Entorn Econòmic
21100 - Geografia del Turisme
21101 - Territori i Societat
21102 - Cartografia
21103 - Geografia Física General
21104 - Geografia Humana General
21105 - Tècniques de Disseny Cartogràfic i Cartografia Automàtica
21106 - Geografia de les Illes Balears
21107 - Tècniques Estadístiques en Geografia
Assignatures de segon curs
21108 - Climatologia
21109 - Geomorfologia
21110 - Geografia de la Població
21111 - Geografia Urbana
21112 - Sistemes d'Informació Geogràfica
21113 - Geografia d'Espanya
21114 - Planificació Regional
21115 - Geografia dels Transports i les Comunicacions
21116 - Geografia de la Indústria
21117 - Tècniques d'Anàlisi Espacial
Assignatures de tercer curs
21118 - Geografia d'Europa
21119 - Geografia Rural
21120 - Hidrogeografia
21121 - Planificació Urbana
21122 - Sistemes d'Informació Geogràfica II (Teledetecció)
21123 - Biogeografia
21124 - Didàctica de la Geografia
21125 - Pràctiques Externes de Geografia I ( més informació )
Assignatures de quart curs
21126 - Avaluació d'Impacte Ambiental
21127 - Geografia del Paisatge
21128 - Pràctiques Externes de Geografia II ( més informació )
21129 - Pensament Geogràfic
21130 - Canvi Climàtic i Riscs Ambientals
21131 - Anàlisi Geogràfica Integrada ( més informació )
21132 - Treball de Fi de Grau de Geografia
Assignatures optatives
20209 - Història Contemporània Universal
20214 - Història del Món Actual
20218 - Història Moderna d'Espanya
20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura
20271 - Història de l'Urbanisme
20285 - English for History, Art and Geography
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics
21135 - Planificació del Transport
21137 - Tècniques de Laboratori en Geografia Física
21139 - Gestió i Planificació d'Espais Naturals
21140 - Grans Regions Naturals del Món
21141 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics
21142 - Planificació dels Serveis
21143 - Estratègies de Desenvolupament Local
21145 - Business English
21146 - English for Science