Grau de Fisioteràpia (Pla 2016) a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21651 - Procediments Sanitaris Generals
21652 - Física Aplicada a les Ciències de la Salut
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques
21660 - Fisioteràpia del Moviment
22760 - Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelètic
22761 - Anatomia General
22762 - Fisiologia Humana
22763 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
Assignatures de segon curs
21657 - Procediments Generals en Fisioteràpia I
21658 - Cinesiteràpia
21661 - Procediments Generals en Fisioteràpia II
21662 - Salut Pública
21663 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I
21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II
21665 - Fisioteràpia Neurològica I
22764 - Legislació Sanitària
22765 - Valoració en Fisioteràpia
22767 - Fonaments de Fisioteràpia
22768 - Fisioteràpia Comunitària
22771 - Fonts d'Informació en Ciències de la Salut
Assignatures de tercer curs
21667 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III
21669 - Fisioteràpia Cardiorespiratòria
21670 - Fisioteràpia Neurològica II
21673 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia IV
21674 - Fisioteràpia Neurològica III
22766 - Ètica en Ciències de la Salut
22769 - Fisioteràpia Uroginecològica
22770 - Fisioteràpia en Gerontologia
22772 - Bases Metodològiques de la Investigació
22773 - Pràcticum I
Assignatures de quart curs
21675 - Pràcticum II
21676 - Treball de Fi de Grau de Fisioteràpia ( més informació )
21691 - Pràcticum III
Assignatures optatives
21375 - English for Health and Behavioural Sciences ( més informació )
21677 - Alimentació, Activitat Física i Salut
21680 - Teràpies Complementàries
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat ( més informació )
21683 - Tècniques Avançades d'Hidroteràpia ( més informació )
21684 - Psicomotricitat
21685 - Tècniques Propioceptives
21686 - Tècniques de Relaxació
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
22778 - Fisioteràpia Esportiva
22779 - Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical