Grau de Física a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
21000 - Matemàtiques I
21001 - Física General I
21002 - Química I
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals
21004 - Física Assistida per Ordinador ( més informació )
21005 - Matemàtiques II
21006 - Física General II
21007 - Química II
21008 - Laboratori de Física General
21009 - Càlcul Vectorial
Assignatures de segon curs
21010 - Equacions Diferencials I
21011 - Mecànica Clàssica
21012 - Termodinàmica
21013 - Circuits Elèctrics
21014 - Variable Complexa
21015 - Equacions Diferencials II
21016 - Mecànica Analítica
21017 - Òptica
21018 - Física Experimental I
21019 - Instrumentació Electrònica
Assignatures de tercer curs
21020 - Electromagnetisme I
21021 - Física de Medis Continus
21022 - Física Quàntica
21023 - Espais de Funcions
21024 - Física Computacional
21025 - Electromagnetisme II
21026 - Física Estadística
21027 - Mecànica Quàntica
21028 - Física Experimental II ( més informació )
Assignatures de quart curs
21029 - Física de l'Estat Sòlid
21030 - Física Atòmica i Molecular
21031 - Mecànica Estadística
21032 - Electrònica Física
21033 - Física Nuclear i de Partícules
21034 - Treball de Fi de Grau de Física ( més informació )
Assignatures optatives
21038 - Electromagnetisme Aplicat
21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions
21041 - Física dels Materials
21044 - Càlcul Tensorial i Grups
21045 - Astrofísica
21047 - Econofísica
21049 - Física de l'Atmosfera
21053 - Nanoestructures ( més informació )
21054 - Oceanografia Física ( més informació )
21055 - Relativitat i Cosmologia ( més informació )
21056 - Pràctiques Externes de Física ( més informació )
21146 - English for Science ( més informació )