Grau de Llengua i Literatura Espanyoles a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20700 - Introducció als Estudis Literaris
20701 - Lingüística
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
20801 - Introducció a la Llengua Llatina
20802 - Estudi Crític de la Literatura Espanyola
20803 - Introducció a l'Estudi de la Llengua Espanyola
20900 - La Filosofia en el Món Actual
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa
Assignatures de segon curs
20804 - Evolució del Llatí a les Llengües Romàniques
20805 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Lèxic
20806 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi I
20807 - Literatura Espanyola del Segle XVIII
20808 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Poesia
20809 - Segona Llengua i la seva Literatura I (Alemany)
20810 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Fonètica i Fonologia
20811 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi II
20812 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Prosa
20813 - Literatura Espanyola del Segle XIX
20880 - Segona Llengua i la seva Literatura I (Portuguès)
21803 - Segona Llengua i la Seva Literatura I (Francès)
Assignatures de tercer curs
20814 - Variació Social en Espanyol
20815 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Alemany)
20816 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Teatre
20817 - Literatura Espanyola Medieval I
20818 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Significat
20819 - Història de la Llengua Espanyola I
20820 - Literatura Espanyola Contemporània: Fi de Segle
20821 - Introducció a la Literatura Hispanoamericana
20881 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Portuguès)
21806 - Segona Llengua i la Seva Literatura II (Francès)
Assignatures de quart curs
20822 - Variació Geogràfica en Espanyol
20823 - Literatura Espanyola Contemporània: Noucentisme i Avantguarda
20824 - Literatura Espanyola Medieval II
20825 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Lingüística del Text
20826 - Història de la Llengua Espanyola II
20827 - Lit. Contemporània: des de la Guerra Civil fins als nostres Dies
20828 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
Assignatures optatives
20831 - Fonètica Experimental Aplicada a l'Espanyol
20838 - Comentari Filològic de Textos Espanyols
20840 - L'Ensenyança de l'Espanyol com a Llengua Estrangera
20841 - Lexicografia Espanyola
20843 - Neologia i Terminologia en Espanyol
20847 - Teories Escèniques en la Història del Teatre Espanyol
20848 - La Literatura de l'Humanisme a Espanya
20850 - Edició de Textos: de la Crítica Textual als Nous Formats Digitals
20851 - Escriptura i Mitjans Audiovisuals
20852 - Les Lit. de la Modernitat: Estètiques Literàries i Diàlegs amb altres Arts
20854 - Identitat de Gènere: Lit. d'Autoria Femenina a l'Espanya Contemporània
20858 - Estratègies Compositives en la Literatura Hispànica de l'Edat Mitjana
20867 - Mitologia Clàssica: Pervivència i Actualitat del Mite
20870 - Cultura i Societat Portuguesa del Segle XX
20873 - Literatura Portuguesa del Segle XX
20878 - English for Philology and Philosophy
20879 - Pràctiques Externes del Grau de Llengua i Literatures Espanyoles ( més informació )
20882 - Introducció a la Llengua Grega