Grau d'Educació Social en línia : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània
21901 - Documentació i Comunicació Científica
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social ( més informació )
22201 - Psicologia del Desenvolupament
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions
22203 - Sociologia de l'Educació
22300 - Pedagogia Social i Comunitària
22301 - Història de l'Educació Social
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social
22303 - Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social
Assignatures de segon curs
22304 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa
22305 - Avaluació de Programes en Educació Social
22306 - Tecnologies de la Inf. i la Comunicació (TIC) per a la Intervenció Socioed.
22307 - Intervenció Socioed. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social I
22308 - Programes d'Animació Sociocultural
22309 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa
22310 - Intervenció Socioe. sobre els Menors amb Problemes d'Inadaptació Social II
22311 - Programes d'Educació Ambiental
22312 - Educació de Persones Adultes
22313 - Educ. Social i Dinamització Socioed. en els Museus i Biblioteques
Assignatures de tercer curs
22314 - Formació i Inserció Sociolaboral
22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
22316 - Pedagogia de la Delinqüència Juvenil i Penitenciària
22317 - Gerontologia Educativa
22318 - Intervenció Socioeducativa en l'Oci
22319 - Programes d'Intervenció Socioeducativa en Persones amb Discapacitat
22320 - Programes d'Intervenció Socioeducativa a l'Escola
22321 - Educació Intercultural, Intervenció Socioeducativa i Immigració
22322 - Educació per la Igualtat de Gènere
22323 - Intervenció Socioeducativa en Drogodependències
Assignatures de quart curs
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioed. en els Problemes de Conducta
22325 - Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa
22326 - Pràctiques I d'Educació Social
22327 - Pràctiques II d'Educació Social ( més informació )
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social
Assignatures optatives
21904 - Teoria i Història del Treball Social ( més informació )
21976 - English for Education and Social Work
22332 - Treball Socioeducatiu en Xarxa per al Desenvolupament Comunitari
22333 - Ciutadania i Societat del Benestar