Grau d'Economia a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
20600 - Entorn Econòmic
20601 - Matemàtiques
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20603 - Història Econòmica
20604 - Sistema Fiscal
20605 - Microeconomia
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
20607 - Introducció a l'Empresa
20608 - Optimització
Assignatures de segon curs
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques
20610 - Economia del Benestar
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica
20612 - Introducció a l'Econometria
20613 - Macroeconomia I
20614 - Organització Industrial
20615 - Economia Financera
20616 - Sector Públic
20617 - Microeconometria
20618 - Macroeconomia II
Assignatures de tercer curs
20619 - Economia de la Informació
20620 - Economia Ambiental
20621 - Anàlisi de la Informació Comptable
20622 - Creixement
20623 - Macroeconometria
20624 - Cicles i Polítiques ( més informació )
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes
20626 - Economia del Turisme ( més informació )
Assignatures de quart curs
20627 - Economia Internacional
20628 - Gestió i Incentius en les Organitzacions
20629 - Treball de Fi de Grau d'Economia ( més informació )
20630 - Pràctiques Externes ( més informació )
Assignatures optatives
20214 - Història del Món Actual ( més informació )
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants
20639 - Dret Administratiu
20642 - Educació i Mercat Laboral
20646 - Imposició sobre la Renda Personal
20647 - Imposició sobre Societats
20648 - Imposició sobre el Consum
20650 - Comptabilitat
20654 - Economia Europea
20656 - Història del Pensament Econòmic ( més informació )
20657 - El Progrés d'Espanya a l'Ordre Internacional
21145 - Business English ( més informació )
21211 - Dret de Societats