Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20400 - Nocions Bàsiques de Dret ( més informació )
20500 - Introducció al Turisme ( més informació )
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural ( més informació )
20600 - Entorn Econòmic ( més informació )
20601 - Matemàtiques ( més informació )
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres ( més informació )
20603 - Història Econòmica ( més informació )
20604 - Sistema Fiscal ( més informació )
20605 - Microeconomia ( més informació )
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques ( més informació )
20607 - Introducció a l'Empresa ( més informació )
20608 - Optimització ( més informació )
Assignatures de segon curs
20502 - Anglès I ( més informació )
20509 - Màrqueting Turístic I ( més informació )
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques ( més informació )
20610 - Economia del Benestar ( més informació )
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica ( més informació )
20612 - Introducció a l'Econometria ( més informació )
20613 - Macroeconomia I ( més informació )
20614 - Organització Industrial ( més informació )
20615 - Economia Financera ( més informació )
20616 - Sector Públic ( més informació )
20617 - Microeconometria ( més informació )
20618 - Macroeconomia II ( més informació )
Assignatures de quart curs
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client ( més informació )