Grau de Llengua i Literatura Catalanes a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art
20700 - Introducció als Estudis Literaris
20701 - Lingüística
20702 - Llengua Normativa I: el Text
20703 - Introducció a la Literatura Catalana
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
20801 - Introducció a la Llengua Llatina
20900 - La Filosofia en el Món Actual
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa
Assignatures de segon curs
20704 - Gramàtica Descriptiva del Català : Fonètica i Fonologia
20705 - Sociolingüística
20706 - Història Social de la Llengua Catalana
20707 - Literatura Catalana del Segle XX
20708 - Teoria de la Literatura
20709 - Llengua Normativa II: les Unitats
20710 - Origen i Interrelació de les Llengües Romàniques
20711 - Literatura Catalana Medieval
20712 - Literatura Comparada
20809 - Segona Llengua i la seva Literatura I (Alemany)
20880 - Segona Llengua i la seva Literatura I (Portuguès)
21803 - Segona Llengua i la Seva Literatura I (Francès)
Assignatures de tercer curs
20713 - Llengua i Normativa III: l'Oració
20714 - Gramàtica Històrica Catalana
20715 - Literatura Catalana del Renaixement, Barroc i Neoclassicisme
20716 - Teoria del Folklore
20717 - Gramàtica Descriptiva del Català: Morfologia i Lexicologia
20718 - Variació Lingüística
20719 - Literatura Catalana dels Períodes Romàntic i Realista
20720 - Etnopoètica Catalana
20721 - Planificació Lingüística
20815 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Alemany)
20881 - Segona Llengua i la seva Literatura II (Portuguès)
21806 - Segona Llengua i la Seva Literatura II (Francès)
Assignatures de quart curs
20722 - Aproximacions Interdisciplinàries a la Literatura
20723 - Literatura Universal i Literatura Catalana: Espais de Confluència
20724 - Tendències de la Literatura Catalana Actual
20725 - Gramàtica Descriptiva del Català: Sintaxi i Pragmàtica
20726 - Treball de Fi de Grau de Llengua i Literatura Catalanes
Assignatures optatives
20727 - Lectures de Poesia Catalana Contemporània
20732 - Poesia i Narrativa Catalanes en l'Època Medieval
20733 - Comentari de Textos Literaris Catalans
20738 - Les Arrels Clàssiques de la Cultura Catalana
20739 - Català Medieval
20741 - Onomàstica
20746 - Morfologia General
20747 - Traductologia
20750 - Ensenyament del Català com a L2
20751 - Pràctiques Externes de Llengua i Lit. Catalanes ( més informació )
20802 - Estudi Crític de la Literatura Espanyola
20803 - Introducció a l'Estudi de la Llengua Espanyola
20804 - Evolució del Llatí a les Llengües Romàniques
20805 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Lèxic
20806 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi I
20810 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Fonètica i Fonologia
20811 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi II
20812 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Prosa
20813 - Literatura Espanyola del Segle XIX
20816 - Literatura Espanyola del Segle d'Or: Teatre
20817 - Literatura Espanyola Medieval I
20818 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Significat
20821 - Introducció a la Literatura Hispanoamericana
20825 - Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Lingüística del Text
20827 - Lit. Contemporània: des de la Guerra Civil fins als nostres Dies
20878 - English for Philology and Philosophy
21801 - English Language I
21802 - English Language II
21804 - Cultural Insights into the English-Speaking World I
21805 - English Language III
21808 - English Literature I: 20th Century Voices
21810 - English Language IV
21813 - Postcolonial Literatures in English
21815 - English Language V
21817 - English Literature II: Romantics and Victorians
21819 - English Language VI
21821 - Literatures of The United States of America
21825 - English Literature III: The Long 18th Century
21828 - English Literature IV: From the Origins to Shakespeare