Grau de Bioquímica a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20100 - Matemàtiques I
20101 - Física
20103 - Biologia
20104 - Matemàtiques II
20105 - Citologia i Histologia
21401 - Química I
21404 - Química II
21500 - Bioquímica
21501 - Laboratori General de Bioquímica
21502 - Laboratori d'Instrumentació Bioquímica
Assignatures de segon curs
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
20110 - Microbiologia
20111 - Genètica
21503 - Biologia Molecular i Control Metabòlic
21504 - Fisiologia Animal
21505 - Enzimologia i Interaccions Moleculars
21506 - Estructura-Funció de Macromolècules
21507 - Fisiologia Vegetal
21508 - Laboratori Integrat I
21509 - Laboratori Integrat II ( més informació )
Assignatures de tercer curs
21510 - Immunologia
21511 - Biosíntesi de Macromolècules i la seva Regulació
21512 - Bioquímica de les Membranes i Bioenergètica
21513 - Genètica Molecular
21514 - Integració Metabòlica i Bioquímica dels Teixits
21515 - Bioquímica i Biologia Molecular del Desenvolupament
21516 - Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular
21517 - Biologia Molecular de Sistemes ( més informació )
Assignatures de quart curs
21518 - Fisiologia Humana ( més informació )
21519 - Anàlisis Microbiològiques ( més informació )
21520 - Bioquímica Analítica i Clínica
21521 - Bioquímica dels Aliments
21522 - Patologia Molecular
21523 - Bioètica i Qualitat en els Laboratoris de Biociències
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica ( més informació )
Assignatures optatives
20132 - Bioquímica Ecològica ( més informació )
21146 - English for Science ( més informació )
21525 - Bioquímica Industrial
21528 - Bioquímica i Biologia Molecular del Càncer
21529 - Avenços en Bioquímica i Biologia Molecular ( més informació )
21530 - Bioquímica de l'Activitat Física
21531 - Bioquímica de l'Envelliment
21532 - Alimentació i Salut: Bases Moleculars i Aplicacions ( més informació )
21533 - Enginyeria Genètica
21534 - Genètica Humana
21535 - Endocrinologia
21536 - Toxicologia
21537 - Nutrició Humana
21538 - Projectes en Bioquímica i Biologia Molecular ( més informació )
21539 - Pràctiques Externes de Bioquímica ( més informació )