Grau de Biologia a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20100 - Matemàtiques I
20101 - Física
20102 - Química
20103 - Biologia
20104 - Matemàtiques II
20105 - Citologia i Histologia
20106 - Geologia
20107 - Operacions Bàsiques de Laboratori
20108 - Operacions Bàsiques de Camp
21500 - Bioquímica
Assignatures de segon curs
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida
20110 - Microbiologia
20111 - Genètica
20112 - Pràctiques Integrades de Biologia Molecular i Cel·lular
20113 - Botànica I
20114 - Zoologia I
20115 - Ampliació de Microbiologia
20116 - Evolució
20117 - Pràctiques Integrades de Microbiologia i Genètica
21503 - Biologia Molecular i Control Metabòlic
Assignatures de tercer curs
20118 - Organografia
20119 - Fisiologia Vegetal
20120 - Zoologia II
20121 - Botànica II. Cormòfits
20122 - Ampliació de Fisiologia: Fisiologia Humana
20123 - Ecofisiologia Vegetal
20124 - Poblacions i Medi Físic
20125 - Recursos per a la Valoració de la Biodiversitat
20126 - Pràctiques Integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular
21504 - Fisiologia Animal
Assignatures de quart curs
20127 - Comunitats i Ecosistemes
20128 - Redacció i Execució de Projectes
20129 - Treball de Fi de Grau de Biologia ( més informació )
20130 - Fisiologia i Genètica de les Interaccions Planta-Microorganisme ( més informació )
20131 - Pràctiques Integrades d'Ecologia
Assignatures optatives
20132 - Bioquímica Ecològica
20133 - Ampliació de Biologia Cel·lular
20134 - Botànica Aplicada al Món Laboral
20135 - Parasitologia i Fauna d'Incidència Sanitària ( més informació )
20136 - Microbiologia Aplicada
20137 - Genètica Aplicada
20138 - Fisiologia del Comportament
20139 - Aplicacions de la Fisiologia Vegetal
20140 - Ecologia Global
20141 - Biologia Marina
20142 - El Marc Legal de la Biologia ( més informació )
20144 - Farmacologia
20145 - Nutrició i Metabolisme
20146 - Història de la Terra i de la Vida
20147 - Pràctiques Externes de Biologia ( més informació )
21146 - English for Science ( més informació )