Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Primer curs (comú a les dues mencions)
20350 - Àlgebra ( més informació )
20351 - Càlcul ( més informació )
20353 - Mecànica ( més informació )
20356 - Fonaments d'Instal·lacions ( més informació )
21760 - Empresa ( més informació )
22405 - Química ( més informació )
22450 - Biologia de la Producció Agrària ( més informació )
22451 - Medi Físic: Geologia i Climatologia ( més informació )
22452 - Bases de la Producció Vegetal ( més informació )
22480 - Expressió Gràfica i Dibuix Assistit per Ordinador ( més informació )
Segon curs (comú a les dues mencions)
22453 - Bases d'Experimentació Agrària ( més informació )
22454 - Edafologia ( més informació )
22455 - Mecanització Agrària ( més informació )
22456 - Gestió d'Empreses Agroalimentàries ( més informació )
22457 - Bases de Protecció de Cultius ( més informació )
22458 - Topografia Agrària ( més informació )
22459 - Ecologia Aplicada a l'Agricultura ( més informació )
22460 - Fertilitat del Sòl ( més informació )
22461 - Explotacions Ramaderes ( més informació )
22462 - Hidràulica i Reg ( més informació )
Menció Hortofructicultura i Jardineria. Tercer curs
22463 - Taller de Jardineria i Paisatgisme I ( més informació )
22464 - Gestió de Recursos Agraris ( més informació )
22465 - Patologia Vegetal ( més informació )
22466 - Biotecnologia Agrària ( més informació )
22467 - Taller de Jardineria i Paisatgisme II ( més informació )
22468 - Tecnologia de Cultius Protegits ( més informació )
22469 - Viverística ( més informació )
Menció Hortofructicultura i Jardineria.Quart curs
22470 - Projectes i Legislació Agrària ( més informació )
22471 - Cultius Herbacis i Farratges ( més informació )
22472 - Cultius Llenyosos ( més informació )
22473 - Cultius Hortícoles i Ornamentals I ( més informació )
22474 - Implantació i Manteniment de Jardins ( més informació )
22475 - Plagues Agrícoles i Ornamentals ( més informació )
22476 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Agroalimentària ( més informació )
Optatives Menció Hortofructicultura i Jardineria
20362 - Instal·lacions I ( més informació )
20374 - Instal·lacions II ( més informació )
20395 - English for Engineering ( més informació )
22416 - Automatització Industrial ( més informació )
22481 - Agricultura de Precisió ( més informació )
22482 - Instal·lacions Ramaderes ( més informació )
22484 - Agricultura Ecològica ( més informació )
22485 - Botànica Agrícola ( més informació )
22486 - Gespes ( més informació )
22487 - Cultius Hortícoles i Ornamentals II ( més informació )
22488 - Olivicultura i Eleotècnia ( més informació )
22489 - Viticultura i Enologia ( més informació )
22490 - Aigua i Agronomia ( més informació )
Menció Mecanització i Construccions Rurals. Tercer curs
20361 - Estructures I ( més informació )
20362 - Instal·lacions I ( més informació )
20366 - Estructures II ( més informació )
22468 - Tecnologia de Cultius Protegits ( més informació )
22477 - Materials Petris ( més informació )
22478 - Construcció Exterior ( més informació )
22479 - Construcció Interior ( més informació )
Menció Mecanització i Construccions Rurals.Quart curs
20374 - Instal·lacions II ( més informació )
20376 - Estructures III ( més informació )
22416 - Automatització Industrial ( més informació )
22470 - Projectes i Legislació Agrària ( més informació )
22476 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Agroalimentària ( més informació )
22481 - Agricultura de Precisió ( més informació )
22482 - Instal·lacions Ramaderes ( més informació )
Optatives Menció Mecanització i Construccions Rurals
20382 - Geotècnica i Fonaments ( més informació )
20389 - Construcció Tradicional ( més informació )
20395 - English for Engineering ( més informació )
21112 - Sistemes d'Informació Geogràfica ( més informació )
22463 - Taller de Jardineria i Paisatgisme I ( més informació )
22465 - Patologia Vegetal ( més informació )
22467 - Taller de Jardineria i Paisatgisme II ( més informació )
22469 - Viverística ( més informació )
22475 - Plagues Agrícoles i Ornamentals ( més informació )
22490 - Aigua i Agronomia ( més informació )
22494 - Materials Metàl·lics i Sintètics ( més informació )