Grau d'Administració d'Empreses a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
20600 - Entorn Econòmic
20601 - Matemàtiques
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20604 - Sistema Fiscal
20605 - Microeconomia
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
20607 - Introducció a l'Empresa
21200 - Comptabilitat Financera I
21201 - Comptabilitat Financera II
Assignatures de segon curs
21202 - Economia Financera
21203 - Història Econòmica de l'Empresa
21204 - Direcció de Producció i Operacions
21205 - Econometria
21206 - Comptabilitat de Costs
21207 - Inversió i Finançament Empresarial
21208 - Disseny de les Organitzacions
21209 - Economia Industrial
21210 - Economia Espanyola i Mundial
21211 - Dret de Societats
Assignatures de tercer curs
21212 - Gestió de Riscs Empresarials
21213 - Estratègia Empresarial
21214 - Macroeconomia
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats
21216 - Direcció Comercial I
21217 - Direcció Financera
21218 - Gestió de Recursos Humans
21219 - Direcció Comercial II
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor
Assignatures de quart curs
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa ( més informació )
21223 - Pràctiques Externes ( més informació )
Assignatures optatives
20514 - Contractació Turística ( més informació )
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants
20639 - Dret Administratiu
20642 - Educació i Mercat Laboral
20646 - Imposició sobre la Renda Personal
20647 - Imposició sobre Societats
20648 - Imposició sobre el Consum
21145 - Business English
21225 - Auditoria de Comptes
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió
21227 - Gestió Bancaria
21228 - Mercats Financers Borsaris ( més informació )
21229 - Productes Bancaris ( més informació )
21230 - Màrqueting Financer ( més informació )
21231 - Dret Bancari i de l'Assegurança ( més informació )
21235 - Creació d'Empreses ( més informació )
21239 - Gestió de la Innovació
21240 - Empresa Familiar ( més informació )
21241 - Habilitats Directives ( més informació )
21242 - Internacionalització de l'Empresa
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
21246 - E-Màrqueting