Grau d'Administració d'Empreses a Eivissa : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20400 - Nocions Bàsiques de Dret
20600 - Entorn Econòmic
20601 - Matemàtiques
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20604 - Sistema Fiscal
20605 - Microeconomia
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
20607 - Introducció a l'Empresa
21200 - Comptabilitat Financera I
21201 - Comptabilitat Financera II
Assignatures de segon curs
21202 - Economia Financera
21203 - Història Econòmica de l'Empresa
21204 - Direcció de Producció i Operacions
21205 - Econometria
21206 - Comptabilitat de Costs
21207 - Inversió i Finançament Empresarial
21208 - Disseny de les Organitzacions
21209 - Economia Industrial
21210 - Economia Espanyola i Mundial
21211 - Dret de Societats
Assignatures de tercer curs
21212 - Gestió de Riscs Empresarials
21213 - Estratègia Empresarial
21214 - Macroeconomia
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats
21216 - Direcció Comercial I
21217 - Direcció Financera
21218 - Gestió de Recursos Humans
21219 - Direcció Comercial II
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor
Assignatures de quart curs
21222 - Treball de Fi de Grau d'Empresa ( més informació )
21223 - Pràctiques Externes ( més informació )
Assignatures optatives
20646 - Imposició sobre la Renda Personal
20648 - Imposició sobre el Consum
21145 - Business English
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió
21227 - Gestió Bancaria
21230 - Màrqueting Financer ( més informació )
21246 - E-Màrqueting