Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Turisme a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20500 - Introducció al Turisme ( més informació )
20501 - Recursos Territorials ( més informació )
20502 - Anglès I ( més informació )
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural ( més informació )
20504 - Dret Públic del Turisme ( més informació )
20526 - Règim Fiscal ( més informació )
20600 - Entorn Econòmic ( més informació )
20601 - Matemàtiques ( més informació )
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres ( més informació )
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques ( més informació )
20607 - Introducció a l'Empresa ( més informació )
21100 - Geografia del Turisme ( més informació )
Assignatures de segon curs
20506 - Anglès II ( més informació )
20507 - Francès I ( més informació )
20508 - Alemany I ( més informació )
20511 - Comptabilitat Financera I ( més informació )
20512 - Comptabilitat Financera II ( més informació )
20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme ( més informació )
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques ( més informació )
20523 - Francès II ( més informació )
20524 - Alemany II ( més informació )
21202 - Economia Financera ( més informació )
21205 - Econometria ( més informació )
21207 - Inversió i Finançament Empresarial ( més informació )
21208 - Disseny de les Organitzacions ( més informació )
Assignatures de tercer curs
20509 - Màrqueting Turístic I ( més informació )
20514 - Contractació Turística ( més informació )
20518 - Anglès III ( més informació )
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client ( més informació )
20527 - Francès III ( més informació )
20528 - Alemany III ( més informació )
21206 - Comptabilitat de Costs ( més informació )
21209 - Economia Industrial ( més informació )
21210 - Economia Espanyola i Mundial ( més informació )
21211 - Dret de Societats ( més informació )
21212 - Gestió de Riscs Empresarials ( més informació )
Assignatures de quart curs
20517 - Intermediació Turística ( més informació )
20519 - Màrqueting Turístic II ( més informació )
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics ( més informació )
21203 - Història Econòmica de l'Empresa ( més informació )
21213 - Estratègia Empresarial ( més informació )
21214 - Macroeconomia ( més informació )
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats ( més informació )
21217 - Direcció Financera ( més informació )
21218 - Gestió de Recursos Humans ( més informació )
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable ( més informació )
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor ( més informació )
Assignatures optatives
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes ( més informació )
20642 - Educació i Mercat Laboral ( més informació )