Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret a Mallorca : 2018-19 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20403 - Introducció al Dret Jurisdiccional
20404 - Estat, Sistemes Polítics i Constitució
20405 - Dret Internacional Públic
20406 - Fonts del Dret I
20407 - Fonts del Dret II
20410 - Dret Constitucional: Dret i Llibertats
20600 - Entorn Econòmic
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
20605 - Microeconomia
21200 - Comptabilitat Financera I
21203 - Història Econòmica de l'Empresa
21210 - Economia Espanyola i Mundial
Assignatures de segon curs
20408 - Introducció al Dret Empresarial
20409 - Persona i Família
20411 - Organització i Activitats de les Administracions Públiques
20412 - Dret de la Unió Europea
20413 - Dret de Societats ( més informació )
20416 - Dret Constitucional: Organització de l'Estat
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques
21202 - Economia Financera
21204 - Direcció de Producció i Operacions
21207 - Inversió i Finançament Empresarial
21208 - Disseny de les Organitzacions
21209 - Economia Industrial
Assignatures de tercer curs
20414 - El Procés Penal
20415 - Relacions Col·lectives de Treball
20417 - Dret Penal: Concepte i Teoria del Delicte
20418 - Obligacions i Contractes
20419 - El Procés Civil de Declaració
20420 - L'Acció Administrativa en Sectors Específics
21205 - Econometria
21213 - Estratègia Empresarial
21215 - Comptabilitat Financera i de Societats
21216 - Direcció Comercial I
21218 - Gestió de Recursos Humans
21221 - Investigació Comercial i Comportament del Consumidor
Assignatures de quart curs
20421 - Conseqüències Jurídiques del Delicte i Delictes contra Béns Personals
20422 - Relació Individual del Treball
20423 - Responsabilitat Contractual i Extracontractual ( més informació )
20424 - Drets Reals i la seva Publicitat
20425 - Contractació Mercantil i Títols Valors
20426 - Dret Financer i Tributari. Part General
20427 - Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals
21212 - Gestió de Riscs Empresarials
21214 - Macroeconomia
21217 - Direcció Financera
21220 - Anàlisi i Auditoria Comptable
Assignatures de cinquè curs
20428 - Donacions i Successions
20429 - El Procés Civil d'Execució
20430 - Dret Internacional Privat
20431 - Dret Tributari: Part Especial
20490 - Treball de Fi de Grau ( més informació )
20491 - Pràcticum ( més informació )
21206 - Comptabilitat de Costs
21219 - Direcció Comercial II
Assignatures optatives d'Administració d'Empreses
20514 - Contractació Turística ( més informació )
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes
20632 - Anàlisi d'Enquestes i Tècniques Multivariants
20642 - Educació i Mercat Laboral
20646 - Imposició sobre la Renda Personal ( més informació )
21145 - Business English
21225 - Auditoria de Comptes
21226 - Comptabilitat i Control de Gestió
21227 - Gestió Bancaria ( més informació )
21228 - Mercats Financers Borsaris ( més informació )
21229 - Productes Bancaris ( més informació )
21230 - Màrqueting Financer ( més informació )
21235 - Creació d'Empreses ( més informació )
21239 - Gestió de la Innovació
21240 - Empresa Familiar ( més informació )
21241 - Habilitats Directives ( més informació )
21242 - Internacionalització de l'Empresa
21243 - Responsabilitat Social i Ètica Empresarial
21246 - E-Màrqueting
Assignatures optatives de Dret
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història
20433 - Dret Urbanístic i Ordenació del Territori ( més informació )
20434 - La Protecció Internacional dels Drets Humans ( més informació )
20436 - Dret Tributari de l'Empresa
20437 - Garanties Constitucionals i Dret Penal ( més informació )
20438 - Dret Concursal ( més informació )
20439 - Dret de la Competència i de la Propietat Industrial
20440 - Dret Bancari i Borsari ( més informació )
20441 - Dret Civil de les Illes Balears
20442 - Autoregulació i Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes ( més informació )
20445 - Dret Eclesiàstic de l'Estat ( més informació )
20460 - Dret Històric del Regne de Mallorca
20461 - Dret Processal Civil Internacional ( més informació )
20469 - Comerç Electrònic i Internet ( més informació )
20474 - Dret Social Comunitari ( més informació )
20476 - Dret del Comerç Internacional ( més informació )
20479 - Dret Registral Immobiliari
20480 - Contractació i Document Notarial ( més informació )