Escoltar

La revista electrònica o el seu sinònim la revista digital és una publicació periòdica editada en suport electrònic sobre diverses matèries o sobre una especialitat, que pot contenir text, imatge i so i que requereix mitjans informàtics per a visualitzar-ne o escoltar-ne el contingut.(
Termcat)


Què ens interessa saber sobre les revistes electròniques?

Com accedim a les revistes electròniques des del catàleg?

Com podem accedir a les revistes des de fora del campus?

De quins anys podem accedir al text complet?

Publicacions en accés obert (Open Access)

Localitzar les revistes de més impacte

Procés de subscripcions

Gestors bibliogràfics

Preguntes freqüents (FAQ) sobre recurs electrònics

Demana, la biblioteca respon

 

Com hi accedim des del catàleg?

Per accedir a les revistes electròniques hi ha diverses maneres.

Trobareu informació més detallada al següent enllaç.

Com s'hi pot accedir des de fora del campus?

Si no estau connectats a un ordinador de la xarxa de la UIB i voleu accedir als recursos electrònics, heu de tenir les credencials de la UIBDigital.

imatge d'accés al compte d'usuari

Quan cliqueu l'enllaç del recurs (sempre a través del nostre catàleg), el sistema us demanarà el nom d'usuari i clau d'accés.

Quan el nostre sistema us hagi reconegut com a usuari de la biblioteca us portarà a la web del recurs elegit.

Si teniu problemes amb el registre, acudiu al taulell de la vostra biblioteca o consultau al Servei de Deman@ la biblioteca respòn.                

De quins anys podem accedir al text complet?

La cobertura de les revistes electròniques depèn de les subscripcions que tinguem i les restriccions que ens posin els editors.

Tota aquesta informació la tindreu en el registre de la revista. Pot haver-hi diferents casos:

 

1. Tenim la subscripció a la revista des d'un any en concret fins a l'actualitat.

Imatge de revista en subscripció

2. Ja no estam susbcrits a la revista, però ens deixen consultar el text complet de la publicació dels anys que hi vàrem estar subscrits.

Exemple fondos

3. És d'accés obert i tenim accés al text complet o a una part.

open acces exemple

Publicacions en accés obert (Open Access) 

L’accés obert és promogut per l'Open Archives Initiative (OAI) i permet el lliure accés als recursos digitals derivats de la producció científica o acadèmica sense restriccions econòmiques o restriccions derivades dels drets del copyright existents.

El concepte d’accés obert es recolza en les declaracions d’àmbit internacional, les quals n'estableixen la definició i els criteris. Les tres més importants i de referència obligada són la Declaració de Budapest (2002), la Declaració de Bethesda (2003) i la Declaració de Berlín (2003).

Per veure les publicacions que tenim en accés obert podeu anar als proveïdors que n'ofereixen.

Localitzar les revistes de més impacte

Què són els indicadors de visibilitat i qualitat?

El mesurament de l'impacte de les revistes científiques, basat en el recompte de cites, s'ha convertit en l'instrument per excel·lència per avaluar-ne la difusió i la rellevància i per avaluar la importància i la qualitat de l'activitat en investigació. Per conèixer l'impacte d'una publicació es requereix la construcció d'una base de dades que enregistri els articles publicats de les revistes i, d'altra banda, que reculli les cites que aquests articles puguin rebre.

L'indicador més important de tots és el factor d'impacte, però n'hi ha d'altres, com l'Scimago Journal Rank (SJR), l'Índex h, etc.

Factor d'impacte: indicador bibliomètric que es defineix com la mitjana de cites que reben els articles d'una publicació durant un període de temps determinat (2 anys a partir de la seva publicació). La seva fórmula matemàtica relaciona la quantitat de cites que reben un any en concret els articles publicats per una revista els dos anys anteriors al moment del càlcul, amb la quantitat d'articles publicats aquests dos anys anteriors. Aquest valor només serveix com a indicador comparatiu entre revistes adscrites a la mateixa àrea. Es calcula sobre la informació recollida a la Web of Science i es publica anualment a la base de dades Journal Citation Reports (JCR). Es consideren revistes de qualitat aquelles que en ordenar les revistes d'una categoria segons el seu factor d'impacte, se situen en el primer quartil de la llista.

SJR: indicador que tracta de mesurar el prestigi científic i la visibilitat de les revistes i publicacions científiques contingudes a la base de dades SCOPUS. Scimago ho ha desenvolupat prenent com a base l'algoritme ideat per Google per ordenar els seus resultats de cerca (Google PageRank).

Índex H: el factor h va ser proposat per Jorge I. Hirsch el 2005 a la Universitat de Califòrnia. Permet fer un balanç entre el nombre de publicacions i les cites que susciten. L'índex h expressa el nombre d'articles de la revista (h) que han rebut almenys cites.

Més informació al següent enllaç.

Procés de subscripcions

Les publicacions periòdiques i els recursos electrònics s'adquireixen mitjançant la subscripció i es renoven periòdicament en funció de l´ús i la demanda que en faci la comunitat universitària.

Més informació al següent enllaç.

Gestors bibliogràfics

El Servei de Biblioteca i Documentació ofereix dos gestors de referències bibliogràfiques:

Més informació al següent enllaç.

Preguntes freqüents (FAQ's) sobre recursos electrònics

Per a més informació sobre els recursos electrònics, anau al següent enllaç.

Demana la biblioteca respon

Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon   Logo demana