Què és un Llibre electrònic?

"Un llibre electrònic, o el sinònim complementari llibre digital, és un llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix mitjans informàtics per a ser reproduït. Actualment també es designa llibre electrònic a l'aparell que s'utilitza per a la seva lectura. Els equivalents castellans són ciberlibro, libro digital i libro electrónico; els francesos, cyberlivre i livre électronique, i els anglesos, e-book i electronic book." (Termcat)

Què ens interessa saber sobre els llibres electrònics?

Accés en línia vs. descàrrega 

Tots els llibres electrònics que trobam en el nostre catàleg de la biblioteca estan disponibles en línia, és a dir, que els podem consultar, si som membres de la comunitat universitària, des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol lloc, però no tots els podem descarregar per visualitzar-los sense connexió. 

Normalment la descàrrega es fa per un període màxim d'una setmana i després l'arxiu s'esborra, i si el volem un altre pic l'haurem de tornar a descarregar.

La manera de descarregar els llibres electrònics depèn de cada plataforma, com us explicam a la guia de cada proveïdor, però en general necessitarem descarregar el programa Adobe Digital Editions al nostre ordinador i autoritzar-lo amb el nostre Adobe ID per poder visualitzar els arxius. 

Per què necessitam l'Adobe Digital Edition? Perquè els llibres electrònics tenen el que s'anomena DRM (Digital Rights Management), que és un sistema de gestió de drets digitals pel qual se’n limita l'ús (còpia, impressió, descàrrega), l'accés (nombre d'usuaris simultanis) i el temps (nombre d'accessos, temps d'accés). 

Manual per Instal·lar l'Adobe Digital Editions

Formats de lectura

Els formats més comuns de lectura en els llibres electrònics són:

 • PDF (.pdf): és el format més comú avui en dia, en el qual trobam disponibles la gran majoria d'articles acadèmics, per la seguretat del creador o editor. Un desavantatge és que tan sols funciona en els dispositius dissenyats per a DIN-A4.
 • EPUB (.epub): és l'estàndard dels llibres electrònics. Un avantatge d'aquest format és que s'adapta automàticament al dispositiu de lectura.
 • AZW (.azw): és el format del eReader kindle creat per Amazon amb DRM.
 • MOBI (.mobi): Mobipocket és el format del eReader Kindle sense DRM.

Si necessitau convertir un format en un altre, teniu disponible el programa lliure Calibre.

 Multiusuari / 1 usuari

Segons les plataformes o la forma d'adquirir els llibres electrònics, aquests poden ser només d'un usuari o multiusuari. 

Quins problemes podem tenir en el cas de trobar un llibre electrònic amb un usuari? Pot ser que a l’hora d'intentar visualitzar-lo ens surti el missatge que està en ús. Haurem d'esperar que el registre quedi alliberat, i per això és important que quan estiguem fent ús d'un llibre electrònic i acabem d'utilitzar-lo, sempre tanquem la sessió. 

Préstec de dispositius lectors (e-readers)

A la biblioteca de l’edifici Melchor Gaspar de Jovellanos tenim un lector (Kindle) disponible per al préstec. 

Com s'hi pot accedir des de fora del campus

Quan accedim al catàleg de la biblioteca des de fora dels ordinadors connectats a la xarxa de la UIB és necessari:

 • Tenir actualitzat el nostre registre de la biblioteca.
 • Acreditar-nos amb les claus d’UIBdigital.
 • Més informació al següent enllaç.

Com citar-los

De cada vegada és més comú citar un llibre electrònic a la bibliografia d'una investigació o un treball acadèmic. Tot i que la citació del format en paper i l'electrònic tenen bastantes coses en comú, hi ha algunes diferències que es poden consultar a les diferents guies d'estil com són l'APA Style i l'ISO 690:2010.

Per a més informació, podeu consultar les guies de:
 

Glossari:

 • Adobe Digital Editions: Programa gratuït d'Adobe que permet gestionar els llibres electrònics i formar així una biblioteca personal.
 • Adobe ID: compte gratuït d'Adobe que permet accedir als continguts protegits amb Adobe DRM, associant els ebooks que es descarreguen a un compte únic i personal d'Adobe.
 • DRM: Digital Rights Management. Sistema de gestió de drets digitals.
 • E-book: llibre en format digital.
 • E-reader: dispositiu electrònic per llegir llibres electrònics.
 • Pantalla tàctil: permet interacció tàctil amb el dispositiu.
 • Tinta electrònica / pantalla reflectiva: tecnologia que permet llegir simulant el paper. No emet llum, per tant, no produeix fatiga ocular.