Crear carpetes i organitzar la informació

 

Imatge fletxa La forma més senzilla de crear carpetes és des de My Library - Create Folder (1). Les diferents carpetes que crees es van ordenant alfabèticament.

Les carpetes creades (2) es poden reanomenar (Rename Folder), esborrar (Remove Folder) i editar (Edit Settings: pots especificar com fer la sincronització dels arxius adjunts), etc. Situa’t a la carpeta i amb el botó dret del ratolí selecciones l’acció a realitzar.

Des d’una carpeta ja existent també pots crear subcarpetes, a partir de l’opció New Folder (2). Tots els documents/referències que hi hagi a les subcarpetes estaran també a la carpeta mare.

Imatge 1 Imatge fletxa Per copiar un document/referència d’una carpeta a una altra cal seleccionar-lo i arrossegar-lo cap a la carpeta de destí.

Tots els documents/referències estan sempre a All Documents.

Quan incorpores un document/referència a All Documents, Mendeley crea la carpeta Unsorted, allà on van a parar tots els documents que encara no has organitzat en carpetes. És una alerta de Mendeley per indicar quins documents o referències no estan organitzats en carpetes. Així, Unsorted desapareix en el moment en que els poses dins una carpeta concreta.

Imatge 2Imatge fletxa Si esborres una carpeta, el seu contingut passa a la carpeta Unsorted. Per esborrar la carpeta, amb el botó dret del ratolí, Remove Folder.

Imatge fletxa Per saber a quina carpeta o carpetes és un document, cerca el document a través de l’opció Search (paraula en el títol, autor, etc.) (1).

Selecciona del resultat de la cerca el document que t’interessa (2), apareix a la primera columna seleccionada en un colorejat gris pàlid la carpeta o carpetes on està guardat el document (3).

 Imatge 3Imatge fletxa Per treure un document d’una carpeta, el selecciones i amb el botó dret del ratolí tries Remove from Folder (d'aquesta manera el treus de la carpeta però continua a la base de dades).

Si vols esborrar definitivament el document de tota la base de dades has de seleccionar Delete Document. El document va a la carpeta Trash.

Imatge 4Totes les referències que esborris van a la carpeta Trash. No s’esborren definitivament fins que seleccionis tot el que hi ha dins i li facis Delete Documents. També permet restaurar un document (Restore Documents).

Imatge fletxa Quan vas incorporant referències/documents a la teva base de dades, aquestes apareixen marcades com a no llegides (punt verd) (1). En qualsevol moment pots desmarcar-la o marcar-la.

També pots assenyalar referències/documents com a favorites (aquelles que vols recuperar d’una manera molt immediata). Cal marcar sobre l’estrella (2), i les referències/documents estaran a la carpeta Favorites. En qualsevol moment pots desmarcar-la o marcar-la.

Imatge 5Imatge fletxa Pots ordenar les referències clicant sobre les diferents columnes disponibles: marcats com a favorits, llegits, que contenen adjunts, autor, títol, any de publicació, i data incorporació a Mendeley.

Imatge 6Imatge fletxa Pots canviar la visualització de les referències a través de View entre el format taula o la visualització com a referència (segons el format especificat a Citation Style).

Imatge 7 Pots escollir els camps a visualitzar d’una referència. Si la tens seleccionada, des de Tools – Options – Document Details ens apareix el quadre amb totes les opcions. Si fas cap canvi, i vols que sigui permanent, cal seleccionar Apply.

Imatge 8Imatge fletxa Guarda tots els documents afegits a Mendeley en una carpeta del teu ordinador, i dona un nom als arxius segons els criteris que especifiquis (autor, títol, revista i any). És molt útil configurar-ho.

Des de Tools – Options – File Organizer (Apply – Ok)

Imatge 9

 

Carpeta de l’ordinador on hi ha guardats els documents.

 Imatge 10

 

Versió per imprimir