Citar i fer una bibliografia

 

Una vegada instal·lat el plugin selecciona la pestanya Referencias – Mendeley – Cite-O-Matic del processador de textos. Imatge 1

Aprèn a inserir citacions amb Mendeley

Imatge fletxa Per fer una bibliografia inserint citacions en el text.
Comença a escriure el text. Situa el cursor allà on vols inserir la citació.

Clica a Insert citation (de la pestanya Referencias). Apareixerà un cercador de la base de dades de Mendeley. Busca la referència que necessites per l’autor, el títol, o l’any. Apareixeran els documents que responguin a la teva cerca. Selecciona el que t’interessa (i OK).

Imatge 5
Imatge 6

En el text ens insereix la cita segons el format que li hem especificat (o que té per defecte).

Imatge 7

Imatge fletxa Si vols inserir un segon autor dins la mateixa citació pots repetir el procediment anterior, clicant sobre Search for additional reference. En posar el següent autor selecciona el nou document resultant.

Imatge 8Imatge fletxa Si vols fer una citació en la qual aparegui una pàgina o altres elements, una vegada inserida la citació en el document, posa’t sobre ella. A la finestra emergent que apareix, situa’t una altra vegada sobre ella i t’apareixen les opcions per editar-la.

Imatge 9

Imatge fletxa En aquest mateix quadre ens permet fer la citació sense que hi aparegui l’autor, a través de l’opció Suppress author.
 Imatge 10

Imatge fletxa Quan ja tens totes les citacions inserides genera la bibliografia seleccionant a Referencias (Mendeley Cite-O-Matic) l’opció Insert Bibliography.

Imatge 11

Si continues treballant amb el text i insereixes noves citacions o necessites canviar l’estil de citació, la bibliografia s’actualitza automàticament.


Imatge fletxa Si fem algun canvi en alguna de les referències utilitzades a la bibliografia (a Mendeley), amb l’opció Refresh de Referencias (Mendeley Cite-O-Matic) el canvi també queda reflectit a la bibliografia del nostre document.


Imatge fletxa També pots inserir les citacions en el text seleccionant les referències directament a Mendeley Desktop, triant Imatge 12
 

Imatge 13

Una vegada seleccionada la referència (2) cal anar a Cite (3) i fer clic a OK. Insereix la citació en el text.


Imatge fletxa Pots especificar que cerqui dins la bibliografia d’un grup (malgrat no podràs visualitzar les carpetes que hi hagi dins el grup amb les corresponents referències).

Imatge 14

Imatge fletxa Per fer una bibliografia sense citacions dins el text.

D’aquesta manera copies una o diverses referències des de Mendeley:

Primer defineixes el format que necessites des de View – Citation Style.

Imatge 2

Selecciones la referència i amb el botó dret vas a l’opció Copy As – Formatted Citation (per fer una selecció múltiple, tecla CTRL i cursor).

Imatge 3
En el document Word enganxa les referències allà on correspon.

Ja tens feta la bibliografia amb el format especificat. Si volguessis canviar d’estil o format has de tornar a fer el procés des del principi.
Imatge 4

Versió per imprimir