Citar i fer una bibliografia

 

Per inserir citacions i generar la llista de referències bibliogràfiques d'un treball cal instal·lar una aplicació que permet tenir connectat el processador de textos amb la base de dades de Mendeley.

Imatge fletxa Plugin MS Word o de LibreOffice

Tools Install Ms Word Plugin o Install LibreOffice Plugin (sols apareixerà el processador de textos que tinguis instal·lat en el teu ordinador).

Imatge 1Més informació sobre MS Word Plugin

 

Imatge fletxa MS Word Plugin de MAC

La barra d’eines té les mateixes opcions però amb una aparença diferent.

Imatge 2

Si no apareix la barra d’eines del plugin la pots recuperar a través de Show Mendeley Toolbar.
Imatge 3Més informació sobre Installing the Citation Plugin

– Mendeley no és compatible amb el processador de textos Pages (Mac).
 

Imatge fletxa Per treballar amb LaTeX

Per utilitzar el sistema de citació bibliogràfic amb LaTeX (processador de textos) has d’habilitar la creació d’un fitxer BibTeX a Mendeley.

Des de Tools – Options – BibTeX. Cal deixar-ho configurat. Els fitxers s’actualitzen cada vegada que fas algun canvi a la base de dades.

Imatge 4

Es basa en la creació d’un arxiu .bib a partir de la base de dades.
Les citacions es generen automàticament en el format AuthorYear.

HOWTO: Use Mendeley to create citations using LaTeX and BibTex (Mendeley Blog)

Citation Management and Writing Tools: Mendeley (MIT Libraries)

 

Versió per imprimir