Fons Universitat Literària de Mallorca (1487 - 1862)

El fons documental de la Universitat Literària de Mallorca estava dipositat a l'Institut Ramon Llull de Palma, successor de l'antic Institut Balear que s'havia creat l'any 1835, quan va desaparèixer la Universitat, i hereu de tots els seus béns, entre ells l'arxiu.

Jaume Lladó i Ferragut, catedràtic de l'Institut Ramon Llull i arxiver, va ordenar la documentació l'any 1946. El febrer de 1988 es traslladà al Rectorat de la Universitat de les Illes Balears i després a la seva actual ubicació, a la primera planta de l'edifici Ramon Llull.

El contingut i l'abast d'aquest fons són els arxius universitaris, història de la Universitat i informació sobre els Jesuïtes de Mallorca, ja que l'orde religiós en custodià la documentació.

El fons provés de la donació que féu l'lnstitut Ramon Llull de Palma, datada l'11 de febrer de l'any 1988, amb informe i inventari realitzat per José López Bonet. Aquests documents són l'origen de l'Arxiu històric de la UIB (AHUIB).