Fons Sebastià Serra i Busquets (1968-2000)

Fons Sebastià Serra i Busquets

(1968-2000)

Sebastià Serra va néixer a Palma (1950) i és historiador i polític. És professor de la Universitat de les Illes Balears, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, des de 1976. Guanyà la càtedra d'Història Contemporània el 2007. Des de 1986 és coordinador del grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani. Des de 2000 és director del Centre d'Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) de la UIB i de Sa Nostra, «Caixa de Balears». Les seves línies d'investigació han voltat sempre a l'entorn de les migracions, els moviments socials i culturals de les Balears durant el segle XX i la premsa i la ràdio.

Com a polític, entre altres moltes activitats, va ser fundador del Partit Socialista de les Illes (PSI) l'any 1976. El 1977 també ho fou del Partit Socialista de Mallorca, on ocupà càrrecs de responsabilitat (secretari general, diputat autonòmic, regidor de l'Ajuntament de Palma...) fins a principis dels anys 2000.

La major part de la documentació que conforma aquest fons és material recopilat a partir de l'any 1977, data de les primeres eleccions de la transició democràtica, i està estretament lligat a la seva carrera política. Els documents que fan part del fons s’han dividit en tres grups:

 • Documentació que fa referència a la temàtica política.
 • Documentació que fa referència al món de la Universitat.
 • Documentació diversa que fa referència a temes com la cultura, l’ecologia, la política, el nacionalisme...

El fons privat Sebastià Serra i Busquets està estructurat en 15 sèries bàsiques:

 1. Entitats sindicals i patronals (1977-1999)
 2. Fullets (1977-1999)
 3. Guies pràctiques (1988-?)
 4. Informes i anàlisis (1985-1998)
 5. Memòries d’activitats d’entitats diverses (1979-1994)
 6. Partits polítics i eleccions (1977-1999)
 7. Plans de govern aprovats (1996-2000)
 8. Programes (1985-1994)
 9. Projectes de llei i lleis (1977-1992)
 10. Publicacions (1968-2000)
 11. Unió Europea (1987-1998)
 12. Universitat
 13. Cursos i congressos (1989-1999)
 14. Catàleg de publicacions periòdiques de les illes Balears
 15. Diversos

La documentació del fons està col·locada dins 31 capses i un total de 48 unitats de col·locació. A més a més hi ha una col·lecció, fotocopiada, de la revista El Balear (1907, 1909-1911, 1922, 1933, 1939).