Fons Escola de Treball Social (1950-1978)

Fons institucional Escola de Treball Social

(1950-1989)

L'antecedent de l'Escola de Treball Social de la UIB és l'Escola d'Assistència Social, fundada el 1959, que pertanyia a Càritas i fou promoguda pel bisbe Enciso.

El primer president de la junta directiva de l'Escola d'Assistència Social fou Joan Marquès Bennàser, i la secretària, Bàrbara Pons Marquès, que en va ser la vertadera impulsora, de fet la dirigí fins a 1969. Aquesta escola trià com a seu l'Estudi General Lul·lià, que ho havia estat també de l'antiga Universitat Lul·liana. Durant tot aquest període el rector de la Universitat fou Gerard Thomàs.

La necessitat de donar formació cada cop més professional als treballadors dels serveis socials fou la causa per la qual el bisbe Enciso fundà l'Escola d'Assistents Socials, tot seguint els models europeus i d'altres escoles pertanyents a l'Església espanyola.

L'any 1983 les escoles d'assistents socials es transformen en escoles universitàries de Treball Social mitjançant la promulgació d'una llei. El novembre de 1984 l'escola mallorquina quedà adscrita a la Universitat de les Illes Balears com a Escola de Treball Social. Signaren l'acord el bisbe Teodor Úbeda i el Rector Nadal Batle.

Primerament, l'escola funcionà amb un pla d'estudis que el Ministeri d'Educació no havia aprovat. El 1989 s'actualitzà segons els criteris del Ministeri i es convalidaren els títols que s'havien expedit anteriorment.

El fons Escola de Treball Social (1959-1989) prové de la primera seu, situada a l'Estudi General Lul·lià, al carrer de sant Roc de Palma, fins que fou absorbida per la Universitat de les Illes Balears.

La documentació del fons està col·locada dins 37 capses, on es poden trobar llibres d'actes de la junta de l'escola, llibres de registre, comptabilitat, cartes, actes de reunions i claustres, acords, memòries, certificats, contractes tribunals estatuts, reglaments, relacions de despeses, informes, plans d'estudis. Comprèn, a més a més, els documents de l'antiga Escola d'Assistència Social Diocesana i de l'Escola de Treball Social, adscrita a la UIB el 1983, que acabà impartint els estudis a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat, a l'edifici Ramon Llull.