Fons Cercle d'Obrers Catòlics (COC) (1869-1973)

Fons Cercle d’Obrers Catòlics (COC)

(1869-1973)

El fons Cercle d’Obrers Catòlics prové de la creació d’entitats que afavorien l’associacionisme obrer de caire confessional, que tingué una forta implantació després de la publicació d’algunes encícliques del papa Lleó XIII al segle XIX.

Durant els segles XIX i el XX aquestes associacions, conegudes com a cercles d’obrers catòlics, tenien cura de la qüestió social des del punt de vista cristià i estaven encaminades a fomentar l’ocupació del temps d’oci, els socors mutus, l’ensenyament i l’estalvi. També tenien l’objectiu de conservar la fe i els costums cristians, així com d’augmentar el nivell dels associats com a persones i el nivell d’alfabetització del seu entorn.

A Mallorca el primer cercle d’obrers es fundà el 1877. El 1878 el Bisbat intentà que aquestes associacions s’estenguessin per tota la diòcesi. Finalment, el bisbe Campins els donà un darrer impuls i ordenà que se’n fundassin en totes les parròquies. Sembla que deixaren de funcionar cap allà els anys setanta del segle XX.

El fons Cercle d’Obrers Catòlics que guarda l’Arxiu històric de la UIB (AHUIB) conserva documentació des dels inicis (segona meitat del segle XIX) fins a 1974. Cent anys de documents que parlen de socors mutus (atenció a les persones més necessitades), qüestions sanitàries, beneficència, educació i ensenyança bàsica, activitats culturals (teatre, conferències, excursions, cursos diversos...).

El volum del fons Cercle d’Obrers Catòlics (COC) és de 169 unitats d’instal·lació entre llibres, capses i lligalls.