Fons Can Ribes. Fàbrica tèxtil (1878-1960)

Fons Can Ribes

Fàbrica tèxtil (1878-1960)

 El fons Can Ribes pertany al negoci familiar del mateix nom, dedicat al tèxtil. La filla de Gabriel Ribas, fundador d'un petit taller de menestral, heretà l'empresa; s'havia casat amb Vicenç Juan Rosselló (1810-1882), personatge clau en la transformació del que es convertí en una de les més importants fàbriques de roba del segle XIX.

La visió empresarial de Vicenç Juan va fer que el petit taller del seu sogre s'ampliàs ràpidament a tota una illeta al barri de la Gerreria de Palma, i expandí el negoci. Cap als anys setanta els seus fills majors començaren a dirigir la fàbrica: formaven part d'una nova generació de capitalistes que tenien ja una altra manera d'entendre l'activitat empresarial.

L'empresa tèxtil Can Ribes es consolidà a finals del segle XIX i principis del XX, temps en el qual arribà a controlar fins a set fàbriques, que ocupaven prop de set-cents treballadors i treballadores.

L'àmbit comercial es combinà amb un bon coneixement i control dels centres productius de primeres matèries i dels mercats de consum. A més, s'intentà una bona racionalització i optimització en l'organització i els recursos humans.

Després de gairebé un segle des de la seva creació, Can Ribes anà tancant les factories gradualment, ja que cada cop era més evident la impossibilitat de fer viable el projecte empresarial que havien mantingut fins aleshores. Això s'emmarcava en el mateix destí que tingué la indústria tèxtil de l'illa, que havia estat considerablement dinàmica fins pocs anys abans.

La darrera fàbrica de Can Ribes que es tancà, el 1959, fou la de flassades, situada al barri palmesà de la Soledat.

El volum del fons Can Ribes prové, majoritàriament, de la fàbrica de la Soledat i té un total de 394 unitats d'instal·lació.

La documentació bàsicament és formada per correspondència, llibres de comptabilitat i balanços, control de producció, compra de llana, de maquinària i de productes, de combustible, mostraris, recursos humans, plànols (2), control de feines i reparacions...