Fons Andreu Jaume i Rovira (consolat de l'Uruguai a Mallorca) (1903-1989)

Fons Andreu Jaume i Rovira

(Consolat de l’Uruguai a Mallorca)

(1903-1989)

El fons Andreu Jaume i Rovira és constituït per la documentació generada pel consolat de l’Uruguai a Palma des de 1903, any en què Alexandre Jaume en prengué possessió, fins a 1989, quan el darrer membre de la nissaga dels Jaume el deixà. Aquest fons, de titularitat estatal, passà a formar part de l’Arxiu històric de la Universitat de les Illes Balears el 1991.

La importància del fons radica en el fet que s’hi poden seguir els passos d’emigrants i viatgers i anades i vingudes de vaixells que partien cap a l’Uruguai a la primera meitat del segle XX i part de la segona. La documentació que el conforma bàsicament fa referència a l’administració i a assumptes del consolat. A finals del segle XIX i principis del XX el fet migratori tingué una forta influència a les Balears: l’augment de la població a la Part Forana, el conflicte bèl·lic de Cuba, la manca de feina i l’aspiració a una vida millor afavoriren l’emigració massiva cap a Amèrica. La informació que es desprèn de la documentació d’aquest fons dóna una visió del tragí que hi havia a l’època.

El fons consta de 25 llibres i 22 capses, dins les quals hi ha 364 expedients. Hi trobam seccions formades per: administració, assumptes consulars, visats i documents solts. I hi ha llibres de registre, llibres d’actes, llibres de comptabilitat, expedients personals, expedients de vaixells, correspondència, publicacions, fotografies...