Escoltar

Preguntes habituals

Quins requisits són necessaris per accedir a l'arxiu?

L'accés a l'arxiu històric és lliure i gratuït. Només cal presentar un document identificatiu (DNI, passaport, carnet de conduir...).

Puc dur l'ordinador i connectar-me a Internet?

La UIB disposa d'una xarxa de connexió sense fils (Wi-Fi) amb l'objectiu de facilitar la feina als investigadors i usuaris.

És possible reproduir documents de l’arxiu?

L'arxiu històric facilita reproduccions dels fons documentals que conserva, abonades prèviament les corresponents tarifes establertes, en cas de fotocòpia.

Està limitada la reproducció indiscriminada i sistemàtica de documents relligats en forma de llibre i de documents solts que pugui suposar problemes de conservació o manipulació (grans formats, suport fràgil).

Així mateix, també hi pot haver restriccions o limitacions per a la reproducció de determinats documents, d’acord amb el que estableixi la normativa vigent sobre propietat intel·lectual.

Es poden fer reproduccions amb càmeres digitals o telèfons mòbils?

En principi, el personal de l'arxiu històric és l'únic que està autoritzat per fer qualsevol tipus de reproducció.

L’arxiu històric disposa d’un servei de cerca bibliogràfica o documental?

No. L'arxiu històric posa a l'abast dels usuaris els instruments de descripció dels fons disponibles (catàlegs, inventaris...) i orienta i facilita la informació que pugui resultar-los d'utilitat sobre els fons que conserva. Les tasques específiques de recerca sempre han d'anar a càrrec dels usuaris interessats.