Instruccions d'ús del catàleg clàssic

Consulta per títol o títol de revista Anar a l'inici

Utilitzau aquesta consulta si sabeu el títol, o el començament, del llibre o de la revista. Si no estau segurs del títol exacte, consultau per paraula clau.

Consulta per autor/títol Anar a l'inici

Escriviu el nom de l'autor, pitjau Tabulador, i escriviu el títol del llibre. Si sabeu el nom de l'autor i el títol, aquesta és la millor manera de comprovar si el llibre és a la biblioteca.

Consulta per autor Anar a l'inici

Aquesta consulta us permet cercar autors i altres noms associats a una obra, com ara editors, traductors, il·lustradors, etc. També us permet cercar per organismes, nom de congrés o jornades. Per exemple: UIB o Jornades del Medi Ambient de les Balears.

Consulta per paraula clau Anar a l'inici

Si no sabeu el nom de l'autor d'un llibre i no estau segurs del títol, usau aquesta consulta per cercar-lo per paraules clau que poden aparèixer dins la fitxa del llibre. També es pot limitar per alguna de les opcions següents: àmbit, ubicació, idioma, any d'edició, editor, tipus de material i funció. Les opcions Ubicació, Idioma i Tipus de Material admeten la selecció de múltiples valors.

A més a més es poden utilitzar els següents operadors:

Operador
Instruccions d'ús
Exemples

ADJACÈNCIA

Un conjunt de paraules és buscat com una frase.

qualitat de vida

TRUNCAMENT

Les paraules es poden truncar a la dreta mitjançant l'asterisc. L'asterisc simple * trunca d'1 a 5 caràcters. L'asterisc doble ** no té en compte el nombre de caràcters.

El signe d'interrogació ? en les 2 darreres posicions de la paraula recupera la paraula amb qualsevol caràcter en la posició especificada. Només es pot emprar en les dues darreres posicions de la paraula.

medic*    expres*
bartomeu rosse**

 


lògic? (recupera tant lògics como lògica)
anders?n (recupera tant Anderson com Andersen)

OPERADORS LÒGICS
O BOOLEANS

L'operador "and" recupera registres que contenen totes les paraules especificades. L'operador "or" recupera registres que contenen almenys un dels termes cercats i l'operador "and not" recupera registres que no contenen el terme especificat. Es poden utilitzar parèntesis per agrupar operadors.

(estudis primaris) and sup*

(mallorca and menorca) and (geografia and not fisica)

OPERADORS
DE PROXIMITAT

Amb "near" es recuperen registres en els quals els termes especificats apareixen pròxims entre si. Amb "within núm." es determina el nombre de paraules que ha d'haver entre ells.

poesia near mediterrania

balears within 2 carreteres

CAMPS

Mitjançant una abreviatura es poden especificar els camps en què  es vol cercar. Els camps disponibles són els següents: a: (autor), t: (títol), d:(matèria), n: (nota).

a:llull and t:blaquerna

(a:llull or a:march) and (d:pint* or d:fot**)

 

Limitar Anar a l'inici

Usau l'opció Limitar la cerca per reduir el resultat d'una consulta quan us recuperi molts registres o per fer-la més precisa. Seguiu les instruccions per construir la vostra consulta; heu de tenir en compte que es pot limitar fins a quatre vegades.

Truncar Anar a l'inici

El truncament permet assegurar-vos que trobareu els termes de la consulta independentment de la manera com acabin les paraules utilitzades (geografia, geogràfic, geogràficament, etc.). El truncament és automàtic en alguns tipus de consulta.

AUTOR, TÍTOL, MATÈRIES, SIGNATURA: el truncament és automàtic. El sistema troba automàticament tots els registres que comencen amb el/s terme/s de consulta que utilitzeu.

Exemple:
Introducció

Si consultau per títol, troba tots els títols que comencen amb aquesta paraula: Introducció a la bioquímica pràctica, Introducció a la comptabilitat , etc.

A vegades, el truncament automàtic dóna massa registres irrellevants. Per desactivar el truncament en les consultes per autor, títol, matèries i signatura, heu d'escriure el símbol | al final del terme de recerca. Per escriure el símbol "|" al PC manteniu polsada la tecla "Alt Gr" mentre premeu la tecla corresponent al símbol "|". Per escriure el símbol "|" al Macintosh manteniu polsada la tecla "Alt" mentre premeu la tecla corresponent al símbol "|".

Exemple:
Geografia|

Si cercau per matèria, el sistema sols troba els registres amb l'encapçalament de matèria geografia, sense cap subencapçalament. (Geografia -- Aspectes econòmics. Encapçalament: geografia / subencapçalament: aspectes econòmics).

PARAULA CLAU: el truncament no és automàtic. Per truncar les paraules en una consulta per paraula clau, usau l'asterisc (*) després de l'arrel de la paraula.

Exemple:
Geograf*

Troba les paraules que comencen per geograf, com geografia, geogràfic, geogràfica, etc.