Estratègies per cercar informació a internet

Premisses prèvies a la recerca

Internet és una font d'informació molt gran i en constant evolució. Però a Internet no sempre podrem trobar la informació que cercam, ja que no hi és tota. Els cercadors sols disposen d'un tant per cent de la informació que hi ha a la xarxa. És per això que a l'hora de fer una recerca se n'ha d'utilitzar més d'un. Les pàgines web apareixen i desapareixen amb relativa facilitat a causa del ritme constant de canvis (propis i dels servidors). La informació està permanentment disponible, alterable i actualitzable en línia. No hi ha criteris per validar-ne l'autenticitat, i la rigorositat de les fonts esta poc definida.

Estratègies de recerca

Aquestes són estratègies que us seran útils a l'hora d'efectuar la vostra recerca:

  • Concretar de manera precisa el tema de la recerca delimitant els termes que utilitzareu, per evitar milers de pàgines inservibles. Concretar l'abast temàtic i cronològic.
  • Triar el cercador o l'eina de recerca adequada segons la necessitat d'informació (general o específica) i llengua.
  • Anar a la pantalla de cerca avançada sempre que sigui possible.
  • Utilitzar metacercadors per interrogar diverses fonts a la vegada.