Truncaments

El truncament ens permet cercar per l'arrel de la paraula. Ens eviten haver d'especificar les diferents variants o terminacions d'una paraula, simplificant així l'estratègia de la recerca.

Símbols utilitzats per efectuar el truncament: * , $, ? , en blanc.

Per exemple: llibre * recupera els termes

  • llibre / llibres
  • llibreria / llibreries
  • llibresc / llibresca
  • llibret / llibrets
  • llibreta / llibretes
  • llibreter / llibreters