Operadors de proximitat

Els operadors de proximitat són els que ens permeten establir relacions de proximitat entre els termes de la recerca. Són els següents : ADJ, WITH, NEAR.

Per exemple:

  • Biblioteca ADJ Escolar
  • Recursos WITH Informatius