Tècniques d'interrogació

El llenguatge d'interrogació és el conjunt d'opcions que ofereixen els serveis de cerca i recuperació de la informació de les fonts d'informació per tal de poder-les consultar de manera eficaç: