Unitat de Gestió Documental

Horaris

HorarisGestió Documental: de 9 a 14 h

Vacaces de Nadal i Pasqua: tancat. 

Atenció a l'usuari

971 17 97 92

971 17 27 35

Correu electrònic de la unitat

Descripció 

La Política general de gestió documental fixa les directrius que, en matèria de gestió documental, la Universitat de les Illes Balears implanta amb l’objecte de garantir la gestió i el control adequats dels documents generats o rebuts en l’exercici de les seves funcions i competències, també en el marc de l’administració electrònica.

La Unitat de Gestió Documental és l’encarregada de coordinar i controlar de manera sistemàtica tots els aspectes relacionats amb la creació, la recepció, l'organització, l'emmagatzematge, la preservació, l'accés i la difusió dels documents a la Universitat de les Illes Balears.

Personal

Cap de la unitat

Joana Maria Parera

971 25 97 92

 

Personal de la unitat

 Carme Moyà

971 17 27 35

 

Susana del BarrioSusana del Barrio

971 25 98 44

Situació

Unitat de Gestió Documental

Edifici Son Lledó
Campus UIB
Cra. de Valldemossa km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)
Espanya

 

Plànol d’ubicació dins el campus

http://biblioteca.uib.cat/digitalAssets/145/145208_ubicacio_son_lledo.pdf