Escoltar

Digitalització per a persones amb necessitats especials

La unitat de Digitalització i Accés Obert dur a terme la digitalització dels documents que li són sol·licitats per part de l'Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials. Aquesta comesa es realitza per fer accessible qualsevol document imprès a persones amb necessitats especials i consta de diverses fases:

  1. Digitalització amb un escàner aeri professional que permet l'obtenció d'imatges d'alta qualitat i resolució que compleixen amb els estàndards més exigents en matèria de digitalització.
  2. Processament digital: una vegada finalitzada la digitalització, s'inicia un procés d'edició i reconeixement òptic de caràcters amb la finalitat que l'usuari final disposi d'un document digital, en format PDF, on es puguin fer cerques en el text complet, així com navegar per la seva estructura de continguts a través d'un índex de marcadors creat a tal efecte. També es millora el contrast de les imatges per facilitar-ne la lectura.
  3. Preservació digital: com a darrera passa es diposita el document a un sistema de preservació digital a llarg termini per tal de que pugui ser reutilitzat per altres usuaris amb necessitats especials.

La tasca de reproduir digitalment els documents i fer-los accessibles per a les persones amb necessitats especials, des del moment d'entrada en vigor de la Llei 2/2019, d'1 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, és d'obligació per part de la Universitat i un dret dels usuaris amb necessitats especials.

Campanya "Si tu ho subratlles, jo no ho llegeixo"

Llibres digitalitzats a partir de l'entrada en vigor de la llei:
 
Pérez Pareja, F. Javier. (2000). Introducció a l'avaluació psicològica : camp, concepte i mètode. España: Edicions UIB
Rodríguez Fernández, Andrés, (dir.) y Zarco Martín, Victoria, (dir.). (2008). Psicología de los recursos humanos. Madrid: Pirámide
Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, (coordinador). (2017). Manual de derecho civil: obligaciones. Madrid : Bercal
Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, (coordinador). (2016). Manual de derecho civil: contratos. Madrid: Bercal
Cordero Lobato, Encarna. (2019). Lecciones de derecho civil : derecho de obligaciones y contratos en general. Madrid: Tecnos
Broseta Pont, Manuel. (2019). Manual de derecho mercantil. Volumen II. Contratos mercantiles, derecho de los títulos-valores, derecho concursal. Madrid: Tecnos
Carroll, David W. (2006). Psicologia del lenguaje. Madrid : Thomson, 2006