Catalogació i Gestió de la Col·lecció

RDA en la UIB

Descripció

L'àrea de Catalogació i Gestió de la Col·lecció és la secció responsable de la catalogació dels fons bibliogràfic i documental de la UIB i de la seva distribució una vegada processats per les biblioteques i dipòsits de la UIB, amb independència del suport de la documentació i de la modalitat d'adquisició: compra, intercanvi, donatiu.

Les normes de catalogació i de classificació dels fons bibiogràfics i documentals de la UIB son fixades per la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació d'acord amb normatives internacionalment acceptades. Des de novembre de 2014 són les RDA: Recursos, descripció i accés.

Des d'aquesta àrea també es coordina la unitat de Gestió d'Espais i Equipaments, que s'encarrega de la gestió i manteniment dels espais de les biblioteques, així com l’emmagatzematge i trasllat del material bibliogràfic procedent de donacions.

Google Plus - Catalogación RDA en la UIB

HorarisHoraris

Normal: de dilluns a divendres de 8 a 14 h.
Vacances de Nadal i Pasqua: tancat.

   

Icona del plànol d'ubicació del serveiSituació

Planta baixa de l'edifici Son Lledó
Plànol d'ubicació dins del campus

      

 Google Plus y Youtube