Servei de reprografia

Al campus de la UIB, les biblioteques dels edificis:
  • Anselm Turmeda
  • Arxiduc Lluís Salvador
  • Guillem Cifre de Colonya
  • G.M. de Jovellanos
  • Mateu Orfila i Roger
  • Ramon Llull
disposen de màquines fotocopiadores.
  • El servei de reprografia ofereix la possibilitat de reproduir el material bibliogràfic sempre que sigui possible d'acord amb la llei de drets d'autor i les lleis de copyright.
  • Per poder fer fotocòpies heu de tenir una targeta de fotocopiadora, que podeu adquirir i recarregar a les copisteries de cada edifici. Si teniu qualque problema o dubte, adreçau-vos al personal de la copisteria.