Com utilitzar el servei de Préstec Interbibliotecari

La gestió del Préstec Interbibliotecari es fa íntegrament de forma electrònica. Les condicions generals per a la utilització del servei estan descrites a la Normativa de préstec interbibliotecari. Podeu consultar-ne també les Tarifes .

La primera passa per poder utilitzar el Servei de Préstec Interbibliotecari és estar donat d'alta com a usuari. Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb l'Àrea de Serveis a la Investigació

Les diferents opcions del programa de gestió del préstec interbibliotecari són:

 

Sol·licitar l'alta com a usuari

A la pàgina web del Servei de Biblioteca i Documentació, hi ha l'accés al servei de Préstec Interbibliotecari.

Si és la primera vegada que utilitzau el servei us heu de donar d'alta en el sistema. Així obtindreu el codi que us identificarà com a usuaris del servei.


Els camps marcats amb asterisc són obligatoris. Ens serveixen per poder identificar-vos i posar-nos en contacte amb vosaltres en totes les incidències corresponents a les vostres peticions.

Els camps de localització els farem servir per poder enviar-vos la documentació sempre que sigui possible. Emplenau-ho segons correspongui:

 • Departament / Edifici: per als membres de la UIB que tingueu casiller on rebre la documentació (professors, associats, becaris o alumnes autoritzats)
 • Adreça / Codi postal / Ciutat: per als usuaris de la UIB que no teniu casiller i per als usuaris externs a la UIB.

L'àrea de notes serveix per afegir qualsevol informació que considereu oportuna. Per nosaltres és útil si ens indiqueu la vostra situació, com ara:

 • Usuari extern
 • Alumne autoritzat / no autoritzat (especificant quin professor o professora ha autoritzat la utilització del servei)
 • Professor de secundària
 • Membre de la UOM
 • Etc.

Una vegada emplenades les dades seleccionau el botó “solicitar el alta”.

Apareixerà el missatge següent : “ Si no ha recibido ningún mensaje de error, su petición ha sido enviada al centro y será verificada por el personal del servicio. En breve recibirá notificación del alta ” .

Tot d'una que haguem verificat les vostres dades rebreu en el vostre correu electrònic la confirmació de que ja sou usuaris del Servei de Préstec Interbibliotecari en un missatge que us recordarà les vostres claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya). La utilització d'aquesta informació és personal i intransferible.

A partir d'aquest moment ja podreu:

 
Realitzar peticions de documents

Si ja teniu les claus d'accés al sistema, podeu demanar els documents en préstec interbibliotecari sempre que no es trobin disponibles al catàleg de les biblioteques de la UIB. Recordau que cal consultar sempre el catàleg de la UIB per comprovar que el document no hi és.

Els documents es demanen emplenant el formulari web corresponent.

Passes a seguir:

1. Emplenau els camps : identificador i contrasenya

 

2. Una vegada hagueu entrat al vostre menú d'usuari, entrau a l'opció Realizar una petición del documento

 

3. Emplenau el formulari de la petició.

Pensau que quanta més informació bibliogràfica ens aporteu i més exacta sigui més agilitarem el procés de cerca dels documents.

 

 • El camp “Concepte pressupostari” no s'utilitza.
 • El camp “Medline ID” és per introduir el codi del document localitzat a la base de dades Medline. Clicant a “Buscar” us durà a la referència completa del document.
 • Al camp “ Publicació ” hi posareu el títol de la revista o llibre .
 • Al camp “ Article o capítol ” hi posareu el títol de l'article de la revista o del capítol del llibre que sol·liciteu.
 • El camp “Notes” és per introduir qualsevol informació complementària a la facilitada en els camps anteriors que penseu que ens pot ajudar a trobar el document o a gestionar la petició.

Les peticions les tramitam per ordre d'arribada cercant la documentació requerida a catàlegs de centres nacionals i internacionals.

Si es necessita que la tramitació d'una petició sigui urgent, heu de telefonar al Servei de Documentació per indicar de quina petició es tracta. De tota manera al formulari de sol·licitud de document també hi ha un camp on podeu indicar el caràcter urgent de la petició. Donat que les peticions urgents trenquen el ritme de la feina diària, es recomana que no s'abusi d'aquest sistema, posant com a límit tres peticions urgents per dia.

Quan arriba la documentació sol·licitada:

 • CÒPIES: Actualment la gran majoria de documents (llevat dels llibres) s'envien per correu electrònic en un document adjunt. Quan el document electrònic arriba al Servei de Documentació, es reenvia (també per correu electrònic) a l'usuari que l'ha sol•licitat. En casos excepcionals arriben còpies en paper, que s'envien per correu intern als usuaris que tenen caseller a la UIB i per correu postal als usuaris no residents a Mallorca. Els usuaris que no tenen caseller a la UIB han de recollir la documentació directament al Servei de Documentació.

 • ORIGINALS: s'han de consultar sempre al Servei de Documentació. En cas que el material sigui una microfilmació o material vídeo caldrà desplaçar-se a la Mediateca (Biblioteca G. M. de Jovellanos) per a la seva consulta.


Consultar l'estat de les vostres peticions

Les peticions les tramitem per ordre d'arribada. Fins que la petició no ha estat tramitada pel servei de documentació i associada a un centre prestador no apareix en el llistat de les peticions pendents.

Quan haguem tramitat les vostres peticions sempre estareu informats per correu electrònic de l'estat de la sol·licitud: data i centre al qual s'ha demanat, si ens deneguen la petició, si la sol·licitem a un altre centre, si ja ha arribat i us la hem enviat o heu de venir a recollir-la o consultar-la, etc.

De tota manera, podeu comprovar l'estat de les peticions des del vostre registre d'usuari:

 
 

Reclamar peticions

A la pantalla corresponent al registre d'usuari i des de l'opció “Consultar l'estat de les seves peticions” es pot efectuar una reclamació de les peticions pendents pendents, sempre que hagi passat un temps prudencial des de que es va demanar (per exemple: una setmana en cas que sigui un article o capítol de llibre, i tres setmanes en cas que es tracti d'un préstec de llibre).


 És des del Servei de Documentació que es reclama la petició al centre prestador.

 


Recordar la contrasenya

En cas de no recordar la contrasenya, des de la pàgina principal “Accés al sistema” i si seleccionau l'enllaç “ Recordar contrasenya”, es generarà un missatge automàtic de resposta al vostre correu electrònic amb les vostres dades personals.


 

 

Canviar la contrasenya

Si per qualsevol motiu voleu canviar la vostra contrasenya, heu d'anar a la pantalla “Menú d'usuari” i seleccionar l'enllaç “ Canviar la seva contrasenya”

 


Corregir o ampliar les vostres dades personals

Des de la pantalla “Menú d'usuari” podeu fer canvis a les vostres dades personals.

Seleccionant l'opció “¿Datos incorrectos?” us obrirà la pantalla per “Modificar dades”.