Formació en competències informacionals

 Biblioteca a les Aules

 

 PROGRAMA “La BIBLIOTECA a les AULES”

 

L'objectiu principal és facilitar a la comunitat universitària el coneixement i l'ús dels recursos documentals que la biblioteca posa al seu abast.

Depenent de les necessitats del col·lectiu al que va adreçada la sessió, varien el contingut, la durada, i el nivell d’aprofundiment. Aquestes sessions es duen a terme, preferentment, dins les assignatures dels diferents estudis oficials oferts per la UIB (grau, màsters, programes de doctorat...).

 

Mòduls de “La BIBLIOTECA a les AULES”

FORMACIÓ BÀSICA: 

·         INTRODUCCIÓ A LA BIBLIOTECA I ELS SEUS SERVEIS

Contingut bàsic, pensat per alumnes de 1r curs (1h de durada)

1.       La informació científica i acadèmica.

2.       Web de la biblioteca.

3.       Cercar al catàleg.

4.       El compte d’usuari.

5.       Pàgina d’ajuda i servei Deman@

 

·         COM CERCAR INFORMACIÓ A LA BIBLIOTECA

Contingut més complet, pensat per alumnes a partir de 2n curs (1½ h o 2h de durada)

1.       La cerca d’informació científica i acadèmica. 

2.       El procés de cerca.

3.       Cercar informació a recursos bàsics multidisciplinaris (Catàleg UIB, Dialnet, Google Scholar).

4.       Cercar informació en els recursos específics de l’àrea temàtica.

 

FORMACIÓ AVANÇADA:

·         DESCOBREIX MENDELEY. GESTIONA-HI LA TEVA BIBLIOGRAFIA

Contingut bàsic, pensat per alumnes que han de fer TFG, TFM o tesi doctoral (2h de durada)

1.       Què són els gestors bibliogràfics i què és Mendeley.

2.       Crea’t un compte.

3.       Entrada de documents i organització de la informació.

4.       Com fer una bibliografia.

5.       Mendeley com a xarxa social acadèmica.

 

·         COM CERCAR INFORMACIÓ ESPECIALITZADA D’UNA ÀREA TEMÀTICA

Mòdul complementari a una sessió de Mendeley o Com redactar un treball acadèmic

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

·         EL PLAGI. APRENDRE A CITAR EN EL TEXT I ELABORAR UNA BIBLIOGRAFIA (format APA)

Mòdul complementari a qualsevol sessió

 

·         COM REDACTAR UN TREBALL ACADÈMIC. INTRODUCCIÓ AL TFG/TFM

Contingut bàsic, pensat per alumnes que han de fer TFG, TFM o tesi doctoral (2h de durada)

1.       Etapes del procés d'investigació. Plantejament teòric.

2.       Estructura del treball acadèmic.

3.       La redacció científica.

4.       Presentació i maquetació del treball acadèmic.

 

 

Formació EXTERNA

Sessions en línia (webinars) que els mateixos recursos (editors i distribuidors) ofereixen a través de les seves pàgines web. Trobaràs presentacions dividides tant per tipus de serveis com per nivells d'aprenentatge. Apunta't-hi!

 

Ebsco / Mendeley / Scopus WOS

 

Contacte

Àrea de Serveis als Estudiants i Suport a l'Aprenentatge

Servei de Biblioteca i Documentació. Edifici Ramon Llull

biblioteca.suportaprenentatge@uib.es

Responsable: Marta Macías. 971 171345

Petició de sessions de formació: M. Jesús Manzano. 971 173192

Equip: M. Jesús Manzano, Eva Martínez, Cati Escarrer i Marta Macías

 

 
Digue'ns què t'ha semblat la sessió de formació
 

20180212_13. 4t GRAU DE TREBALL SOCIAL. Com cercar informació a la biblioteca i Mendeley

20180213. 4t GRAU D'HISTÒRIA DE L'ART. Com cercar informació a la biblioteca

20180215. 4t GRAU DE LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES. Com cercar informació a la biblioteca

 

 

Formació de recursos bàsics Formació de recursos avançats Formació a la carta Autoformació Tutorials interectius realitzats per la biblioteca Webinars realitzats pels distribuïdors