Plagi

S’entén per plagi, la reproducció del contingut substancial d’una altra obra fent-lo passar com a propi.

Per tant:

  • Elabora els teus arguments, no facis un simple “copiar i enganxar”.
  • Posa entre cometes (“”) els fragments d’altres obres que citis i recorda d’indicar-ne la font i l’autoria (referència bibliogràfica).

Normes que regulen la propietat intel·lectual a Espanya

  • Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad modificado por la Ley 23/2006 de 7 de julio (Text complet)
  • Ley 23/2006 de 7 de julio por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. (Text complet)
  • Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. (Text complet)

Enllaços d’interès

Web del Ministerio de Cultura sobre propiedad intelectual: conté informació i recursos sobre la propietat intel·lectual gestionats pel Ministeri.contiene información y recursos sobre la propiedad intelectual gestionados por el Ministerio.

El plagi i l'honestedat acadèmica (tutorial)