La Biblioteca de l'investigador

Logo

Recursos Electrònics

Bases de dades | Llibres electrònics | Revistes electròniques| Guies temàtiques

lOGO

Acreditació i Sexennis

Principals agències avaluadores | Revistes | Llibres i capítols | Congressos

 Logo

Bibliometria

Indicadors bibliomètrics | Rànquings

 Logo

Drets d'autor i Accés obert

Creative Commons | Drets d'autor i accés obert

 Logo

Suport a la publicació

Citar bibliografia | Gestors bibliogràfics  | Plagi | Com escriure un treball acadèmic

Logo Difusio

Difusió del treball científic

Perfils d'autor | Normalització de la signatura| Xarxes socials

logo

Préstec Interbibliotecari

Com utilitzar el servei | Formulari de sol·licitud | Normativa | Tarifes

 logo

Àrea de Serveis a la Investigació i Adquisicions

Carta de Serveis | Contacte | Qui som  | Notícies i novetats