La Biblioteca de l'Investigador

 En breu tindreu tutorials, ajudes i assesoria per a la vostra tasca investigadora. Si mentrestant necessiteu alguna ajuda, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de:

Telèfon: 971 25 9893
biblioteca.investigacio@uib.eu
Personalment: Planta baixa de l'edifici Ramon Llull

   

Click to increase the width of the menu

Recursos Electrònics

Préstec Interbibliotecari

Acreditació i Sexennis

 

 • Inici
 • Principals agències avaluadores
 • Revistes
  • Índexs d'impacte
  • Indicis de qualitat
  • Visibilitat
  • Cercar cites
  • Coautories
 • Llibres i capítols
 • Congressos

Drets d'autor i Accés obert

 • Creative Commons
 • Drets d'autor i accés obert

Suport a la publicació

Bibliometria

 • Indicadors bibliomètrics
 • Rànquings

Serveis personalitzats

biblioteca.investigacio@uib.eu