La Biblioteca de l'Estudiant

Vídeos i guies de suport a l'aprenentatge

imatge cercar informació

Com cercar informació acadèmica

Cercar un llibre al catàleg | Cercar un article al catàleg | Cercar un tema al catàleg | Cerca simple vs. cerca avançada I Què són les bases de dades I Bibliografia recomanada I TFG i TFM al Repositori de la UIB I Tesis doctorals al Repositori de la UIB I Guies temàtiques

imatge estratègia de cerca

Estratègies de cerca i avaluació de la informació

Què necessit? | On puc trobar la informació I Estratègia de cerca I Avaluació de resultats 

qui som

Àrea de Serveis als Estudiants i Suport a l'Aprenentatge

Formació en competències informacionals | Contacte | Qui som

 

      Per a més informació, Deman@, la biblioteca respon   Logo demana