Grau de Turisme a Menorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20400 - Nocions Bàsiques de Dret ( més informació )
20500 - Introducció al Turisme ( més informació )
20501 - Recursos Territorials
20502 - Anglès I
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural ( més informació )
20504 - Dret Públic del Turisme
20510 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística ( més informació )
20600 - Entorn Econòmic ( més informació )
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres ( més informació )
20607 - Introducció a l'Empresa
21100 - Geografia del Turisme ( més informació )
Assignatures de segon curs
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà ( més informació )
20506 - Anglès II
20509 - Màrqueting Turístic I ( més informació )
20511 - Comptabilitat Financera I
20512 - Comptabilitat Financera II
20513 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme ( més informació )
20514 - Contractació Turística
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques ( més informació )
20516 - Finances Empresarials ( més informació )
Assignatures de tercer curs
20507 - Francès I
20508 - Alemany I
20517 - Intermediació Turística
20518 - Anglès III ( més informació )
20519 - Màrqueting Turístic II
20520 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics
20522 - Direcció Estratègica ( més informació )
20523 - Francès II
20524 - Alemany II
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client ( més informació )
20526 - Règim Fiscal
Assignatures de quart curs
20527 - Francès III
20528 - Alemany III
20529 - Pràcticum I ( més informació )
20530 - Pràcticum II ( més informació )
20531 - Treball de Fi de Grau de Turisme ( més informació )
Assignatures optatives
20533 - Anglès IV
20535 - Gestió d'Empreses d'Allotjament ( més informació )
20538 - Turisme Sostenible ( més informació )
20541 - Itineraris Culturals i Naturals ( més informació )
21239 - Gestió de la Innovació
21242 - Internacionalització de l'Empresa ( més informació )