Grau de Treball Social a Mallorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània
21901 - Documentació i Comunicació Científica ( més informació )
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social ( més informació )
21903 - Processos Psicològics Bàsics ( més informació )
21904 - Teoria i Història del Treball Social ( més informació )
21905 - Estructura, Desigualtat i Exclusió Social
21906 - Estructura dels Serveis Socials ( més informació )
21907 - Relació d'Ajuda
22201 - Psicologia del Desenvolupament ( més informació )
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions ( més informació )
Assignatures de segon curs
21908 - Intervenció Social davant Maltractaments en la Família ( més informació )
21909 - Intervenció Social davant la Conducta Delictiva ( més informació )
21910 - Planificació i Avaluació Social ( més informació )
21911 - Metodologia de la Intervenció en el Treball Social de Casos
21912 - Història i Models de la Política Social
21913 - Serveis Socials Sectorials I
21914 - Teoria i Models del Treball Social de Grup ( més informació )
21915 - Teoria i Models del Treball Social Comunitari
21916 - Dimensió Individual en el Treball Social de Casos ( més informació )
21917 - Investigació i Diagnòstic ( més informació )
Assignatures de tercer curs
21918 - Dependència i Vulnerabilitat
21919 - Processos i Tècniques del Treball Social de Grup ( més informació )
21920 - Processos i Tècniques del Treball Social Comunitari ( més informació )
21921 - Dimensió Familiar en el Treball Social de Casos
21922 - Serveis Socials Sectorials II ( més informació )
21923 - Intervenció en Crisi ( més informació )
21924 - Intervenció Estratègica ( més informació )
21925 - Treball Social en Xarxes i Sistemes Amplis ( més informació )
21926 - Intervenció en Situacions de Vulnerabilitat en el Sistema Educatiu ( més informació )
21927 - Polítiques Socials Estructurals ( més informació )
Assignatures de quart curs
21928 - Pràctiques Externes I ( més informació )
21929 - Treball Social amb Famílies Multiproblemàtiques
21930 - Mediació i Resolució de Conflictes
21931 - Treball de Fi de Grau de Treball Social
21932 - Polítiques d'Inclusió Social ( més informació )
Assignatures optatives
21934 - Antropologia de les Migracions
21942 - Menors i Dret Penal ( més informació )
21953 - Anàlisi del Sistema Familiar d'Origen
21957 - Model Estratègic Centrat en Problemes
21962 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Qualitativa
21967 - Treball Social en Programes d'Atenció a la Drogodependència
21968 - Migracions i Treball Social
21974 - Treball Social en Programes d'Igualtat
21976 - English for Education and Social Work