22105. Organització i Gestió Educatives. Any acadèmic 2018-19

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Bibliografia recomanada, al pla Grau d'Educació Primària (Pla 2013) a Menorca l'any acadèmic 2018-19 , disponible al fons de la biblioteca de la UIB.

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )