Grau d'Educació Primària (Pla 2013) a Menorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular ( més informació )
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis ( més informació )
22102 - Llengua Catalana ( més informació )
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació ( més informació )
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària ( més informació )
22105 - Organització i Gestió Educatives ( més informació )
22106 - Sociologia, Convivència i Educació ( més informació )
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar ( més informació )
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària ( més informació )
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I ( més informació )
Assignatures de segon curs
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial ( més informació )
22111 - Educació Inclusiva ( més informació )
22112 - Lectura i Escriptura Inicials ( més informació )
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I ( més informació )
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia) ( més informació )
22115 - Educació Física i la seva Didàctica ( més informació )
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària ( més informació )
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II ( més informació )
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge ( més informació )
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar ( més informació )
Assignatures de tercer curs
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària ( més informació )
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables ( més informació )
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP ( més informació )
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química) ( més informació )
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història) ( més informació )
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària ( més informació )
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària ( més informació )
Assignatures de quart curs
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física) ( més informació )
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II ( més informació )
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària ( més informació )
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària ( més informació )
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C. ( més informació )
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària ( més informació )
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu ( més informació )
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge ( més informació )
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física ( més informació )
Assignatures optatives
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica ( més informació )
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola ( més informació )
22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci ( més informació )
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició ( més informació )
22151 - Educació Física, Oci i Recreació ( més informació )
22154 - Educació per a la Salut ( més informació )
22155 - Formació Musical ( més informació )