22131. Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C.. Any acadèmic 2017-18

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Bibliografia recomanada, al pla Grau d'Educació Primària (Pla 2009) a Mallorca l'any acadèmic 2017-18 , disponible al fons de la biblioteca de la UIB.

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )