Grau d'Educació Primària (Pla 2009) a Mallorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària ( més informació )
Assignatures de segon curs
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial ( més informació )
Assignatures de quart curs
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física) ( més informació )
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II ( més informació )
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària ( més informació )
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària ( més informació )
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C. ( més informació )
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària ( més informació )
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu ( més informació )
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge ( més informació )
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física ( més informació )
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística ( més informació )
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès) ( més informació )
22169 - Pràctiques de no Menció ( més informació )
Assignatures optatives
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica ( més informació )
22138 - Educació Intercultural ( més informació )
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola ( més informació )
22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci ( més informació )
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària ( més informació )
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició ( més informació )
22151 - Educació Física, Oci i Recreació ( més informació )
22154 - Educació per a la Salut ( més informació )
22155 - Formació Musical ( més informació )
22157 - Agrupacions Instrumentals ( més informació )
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès ( més informació )
22161 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa ( més informació )