Grau de Pedagogia (Pla 2016) a Mallorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània ( més informació )
21901 - Documentació i Comunicació Científica ( més informació )
21903 - Processos Psicològics Bàsics ( més informació )
22200 - Història de l'Educació ( més informació )
22201 - Psicologia del Desenvolupament ( més informació )
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions ( més informació )
22203 - Sociologia de l'Educació ( més informació )
22204 - Antropologia de l'Educació ( més informació )
22205 - Tecnologia I: les TIC en l'Educació ( més informació )
22207 - Planificació de la Intervenció Educativa ( més informació )
Assignatures de segon curs
22206 - Teoria de l'Educació ( més informació )
22208 - Organització i Direcció de Centres Educatius i Formatius ( més informació )
22209 - Avaluació i Assessorament Psicopedagògic ( més informació )
22210 - Formació en l'Organització ( més informació )
22211 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Educativa ( més informació )
22212 - Política i Legislació Educatives ( més informació )
22213 - Planificació i Gestió de Processos Formatius ( més informació )
22214 - Pedagogia Social ( més informació )
22215 - Pedagogia Ambiental ( més informació )
22239 - Anàlisi de Dades en la Investigació Educativa ( més informació )