Grau de Matemàtiques (Pla 2009) a Mallorca : 2017-18 - bibliografia d'assignatures per curs

En aquesta secció trobaràs la bibliografia bàsica recomanada pels teus professors per a les teves assignatures.

Assignatures de primer curs
20300 - Matemàtica Discreta
20301 - Matemàtiques II - Càlcul
20302 - Programació - Informàtica I
20303 - Física (Mecànica)
20304 - Documentació i Comunicació Tècnica
20305 - Matemàtiques III -Estadística
20306 - Informàtica II (Computació)
20307 - Matemàtiques I (Àlgebra Lineal)
20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
20309 - Introducció a la Geometria
Assignatures de segon curs
20310 - Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable
20311 - Àlgebra Lineal II
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables ( més informació )
20313 - Topologia ( més informació )
20314 - Introducció a la Modelització ( més informació )
20315 - Àlgebra Abstracta I ( més informació )
20316 - Mètodes Numèrics I ( més informació )
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables ( més informació )
20318 - Geometria Afí i Mètrica
20319 - Anglès ( més informació )
Assignatures de tercer curs
20320 - Probabilitats II ( més informació )
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries
20322 - Geometria Diferencial ( més informació )
20323 - Algorismes Discrets
20324 - Àlgebra Abstracta II ( més informació )
20325 - Models Matemàtics I ( més informació )
20326 - Inferència Estadística ( més informació )
20327 - Equacions en Derivades Parcials ( més informació )
20328 - Funcions de Variable Complexa ( més informació )
20329 - Introducció a l'Optimització
Assignatures de quart curs
20330 - Models Matemàtics II ( més informació )
20331 - Geometria i Topologia de Varietats ( més informació )
20332 - Mètodes Numèrics II ( més informació )
20333 - Història de les Matemàtiques ( més informació )
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques ( més informació )
Assignatures optatives
20102 - Química ( més informació )
20103 - Biologia ( més informació )
20106 - Geologia ( més informació )
20111 - Genètica ( més informació )
20335 - Teoria de Jocs ( més informació )
20336 - Matemàtiques de les Operacions Financeres ( més informació )
20337 - Simulació ( més informació )
20340 - Models Matemàtics per a les Ciències Socials ( més informació )
20341 - Mètodes Geomètrics ( més informació )
20343 - Bioestadística i Anàlisi de Dades ( més informació )
21703 - Sistemes Digitals ( més informació )
21708 - Sistemes Operatius ( més informació )
21714 - Informàtica Gràfica ( més informació )
21721 - Llenguatges de Programació ( més informació )
21722 - Intel·ligència Artificial ( més informació )
21752 - Fonaments de Física
21756 - Introducció a l'Electrònica
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal ( més informació )